Sipri riktar ögonen mot Arktis

Stockholm International peace and research institute ska under tre år driva ett projekt kring nya situationen i Arktis. Bland annat den militära upprustningen.

13 april 2012 06:00

Den alltmer isfria arktiska regionen skapar ny lägen. Nya möjligheter öppnas för sjöfart och utvinning av naturresurser.

Inom sistnämnda gebitet har olje- och gasfyndigheter en oerhört viktig roll. Ett antal spelare finns som önskar få del av kakan.

I skuggan av detta stiger också militära intresset för regionen, vilket Kuriren tidigare berättat om. Ett antal länder har meddelat nya militära strategier för Barents och Arktis. Inte minst Ryssland som satsar på väl drillade och modernt utrustade arktiska brigader.

Mål
Sipri vill bland annat i sitt treåriga projekt:

Identifiera de viktigaste nya politiska och säkerhetsmässiga frågorna när det gäller utvecklingen av den arktiska regionen.

Analysera de viktigaste säkerhetsproblemen i Arktis och utveckla ramar för säkerheten. Syftet är att bland annat förtroendeskapande åtgärder för säkerheten i området.

Undersöka intresse och strategier i Japan, Kina och Korea för arktiska frågor.

En konferens hålls i Stockholm 26 april där Sipris projekt för Arktis presenteras. Samtidigt blir mötet en start på Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Håkan Zerpe