Socialstyrelsens roll är under utredning

Olämpliga läkare blir kvar i vården när anmälningar läggs på hög.

Nu vill HSAN:s generaldirektör Aud Sjökvist att frågan lyfts i en pågående utredning.

28 februari 2012 06:00

På kort tid har Socialstyrelsen gått igenom en stor omorganisation.

Den 1 januari 2010 tog myndigheten över tillsynen av socialtjänsterna från länsstyrelserna.

Året därpå, när en ny patientsäkerhetslag trädde i kraft, fick Socialstyrelsen även ansvaret att utreda klagomål från patienter.

Olämpliga läkare
Förändringarna skulle bland annat göra det enklare att dra in läkarlegitimationer. Men antalet ärenden som Socialstyrelsen driver till HSAN mer än halverades 2011 jämfört med tidigare år.

Aud Sjökvist, generaldirektör vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, konstaterar att olämpliga läkare blir kvar på arbetsplatserna i väntan på prövning.

Läkaren som försökte byta narkotikaklassade läkemedel mot sexuella tjänster är, menar Aud Sjökvist, ett exempel. Det tog två år innan HSAN fick Socialstyrelsens utredning och kunde slå fast att han är "uppenbart olämplig" att utöva yrket.

Slagit larm
Socialstyrelsen utnyttjade heller inte möjligheten att föreslå tillfälligt indragen legitimation under utredningstiden.

- Det får inte gå hur lång tid som helst innan man ingriper. I allmän domstol är det vanligt att domen då blir mildare, att man tar hänsyn till att det gått för många år, säger Aud Sjökvist.

Hon slog nyligen larm till regeringen och hoppas få gehör i en sedan tidigare pågående utredning.

Utvärderar
Stefan Carlsson, landshövding och tidigare vd för Apoteket AB, har uppdraget att utvärdera Socialstyrelsen och andra myndigheter som styr hälso- och sjukvården i Sverige.

I direktiven för utredningen, som startade för ett år sedan och ska vara klar den 15 april i år, står att Stefan Carlsson "särskilt ska analysera Socialstyrelsens roll och funktionalitet".

- De håller på för fullt. Det kan resultera i någon form av lösning, men de är ganska förtegna, säger Aud Sjökvist.

Kuriren har utan framgång sökt socialminister Göran Hägglund (KD) och utredaren Stefan Carlsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Hövenmark Peter Johansson