Vattenskydd med stora följder

Luleå kommun vill ha utökat vattenskyddsområde. Länsstyrelsen ska snart fatta beslutet som innebär stora förändringar, inte minst, på Storheden.

21 februari 2012 11:05

Länsstyrelsen kommer inom kort att besluta om Luleå kommuns ansökan om utökat vattenskyddsområde för huvudvattentäkten i Gäddvik. Vattentäkten är länets största och försörjer cirka 62.500 personer samt bland annat Sunderby sjukhus, Norrmejerier, SSAB och Luleå Energi med dricksvatten.

Vattenskyddsområdet föreslås omfatta bland annat handels- och industriområdet Storheden, delar av Lule älv och vissa angränsande landområden från ett område strax söder om Furunäsudden upp till Bodens kraftstation. Det innebär en mångdubbel utökning av det befintliga området. 

- Utöver att området blir större så föreslås dessutom skärpningar av bestämmelserna för vad man får och inte får göra där, berättar Malin Naess, vattenhandläggare på länsstyrelsen.

Det föreslagna vattenskyddsområdet är indelat i fem skyddszoner med förslag till olika bestämmelser eller så kallade skyddsföreskrifter. Föreskrifterna kan innebära tillståndsplikt eller förbud för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på kort eller lång sikt.

Inom Gäddviks vattenskyddsområde föreslås bland annat att genomfartstransport av farligt gods ska förbjudas längs en sträcka av Storsandsvägen och att hantering av petroleumprodukter, bekämpningsmedel och andra kemikalier samt utsläpp av avloppsvatten skärps inom vattenskyddsområdet.

Fram till den 21 mars har markägare, verksamhetsutövare, med flera, möjlighet att lämna sina synpunkter till länsstyrelsen på det föreslagna skyddsområdet och föreskrifterna.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!