Föräldrarna behöver få bättre och tidigare hjälp

Familjemål i domstolar skulle bli färre om föräldrarna erbjöds mer hjälp i ett tidigt skede av konflikten. Det tror Cecilia J Granberg, före detta ordförande i familjerättssocionomernas riksförening.

13 februari 2012 06:00

När ett familjemål avgörs i domstol är generellt konflikten mellan ett barns föräldrar som värst.

Cecilia J Granberg, familjerättssocionom i Boden säger att det också är under den tiden som många barn mår som sämst.

- En separation med hög konfliktnivå är bland det mest destruktiva ett barn kan vara med om. Samtidigt som barnets behov av stöd från sina föräldrar ökar, minskar ofta föräldrarnas möjlighet att uppmärksamma barnet då de befinner sig i en livskris. Det är lätt hänt att tappa barnet ur fokus då vårdnadstvisten tar nästan alla energi, säger hon. När väl domstolen har tagit beslutet finns det alltid en förälder som är förkrossad.

- Många tänker tyvärr kortsiktigt när de går in i en vårdnadstvist. De ser inte riskerna med att överlämna beslutanderätten om barnet till domstol. Ett beslut i domstol gäller tills barnet är 18 år, säger Cecilia J Granberg.

I Norge och flera andra länder är det obligatoriskt med medling för föräldrar som separerar. De erbjuds också föräldrautbildning där syftet är att få bättre kunskap om barns behov i samband med separation

- Det är bättre att få hjälp i ett tidigt skede innan konflikten blir för stor. I andra länder har det gett goda resultat och fått fler att göra överenskommelser i stället för att gå till domstol. I Sverige kan föräldrar också få hjälp att komma överens via samarbetssamtal eller medling men måste själva välja den vägen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!