Allt hårdare kamp om barnen

Statistiken avslöjar att allt fler separationer leder till hårda vårdnadstvister.

För domarna på tingsrätten i Luleå har familjemålen dubblerats på fem år.

13 februari 2012 06:00

Lars Göran Östlund, en av två ordinarie domare vid familjemål i Luleå, tackar parterna och avslutar förhandlingen med ett leende på läpparna.

Han har precis fått föräldrarna till tre barn att komma överrens om vårdnaden.

Utan ett interimistiskt beslut eller en massa smutskastning.

Nu var det här en av de mer smidiga förhandlingar som domaren lett och där tvisten tycks bottna i praktiska problem som tecknade av bankbok och val av skola för barnen. I verkligheten blir familjemålen både fler och hårdare.

- Min känsla är att ju fler frågor parterna vill ta tag i desto mer komplicerade blir målen, säger Lars Göran Östlund.

I Luleå har det skett en närmare 100-procentig ökning av familjemålen sedan vårdnadsreformen 2006, då det blev något enklare för en förälder att få ensam vårdnad. Majoriteten prövas vid muntliga förhandlingar där föräldrarna är närvarande. Ofta handlar det om en förälder ska ha ensam vårdnad eller om vårdnaden kan utövas gemensamt. Men i så fall hos vem av föräldrarna barnet ska bos hos och i övrigt hur barnets rätt till umgänge med den andra föräldern ska se ut.

- Kärnfamiljen ser inte likadan ut i dag som förr. Det är inte längre ovanligt att en förälder byter partner, skaffar barn med den nya partnern och kanske till och med flyttar. Min uppfattning är att det ofta är sådana förändringar som utlöser yrkanden, än just själva separationen, säger Lars Göran Östlund.

Attackerar varandra
Under en förhandling, framför allt när det handlar om vårdnad och umgänge, lägger parterna enormt mycket tid på att attackera varandra för att försöka övertyga domaren om den andres brist på lämplighet som förälder.

- Det är tråkigt att uppleva pajkastningen som många gånger är väldigt överdriven och egentligen inte har så stor betydelse för domstolens ställningstagande, säger Lars Göran Östlund.

Större och många gånger helt avgörande är i stället utredningen om barnets faktiska förhållanden. I det sammanhanget ingår ofta socialnämndens utredning som en central del.

- Om det är två fungerande föräldrar så är barnets möjligheter till fortsatt god kontakt med båda och övriga nära och kära en av de viktigaste delarna i vågskålen. Man rycker inte bort ett barn från dess rötter om det inte finns starka skäl för det. Kanske är det därför det finns en föreställning om att mamman ofta får vårdnaden.

Hur svårt brukar du ha inför ett beslut?

- Emotionellt kan det vara svårt ibland, men mitt jobb är att ta ställning till vad som är bäst för barnen och fixar inte föräldrarna det tillsammans måste ju jag göra det.

Till sin hjälp har domarna som sagt utredningen från bland annat socialnämnden. Men Lars Göran Östlund tycker också att det finns ett stort problem med utredningarna. På grund av hög arbetsbelastning och brist på resurser och regeringens krav på snabb handläggning i domstol är handläggningstiden många gånger för alla påfrestande lång.

- Det gör att målen drar ut på tiden, konflikten hinner växa och det går framför allt ut över barnen.

Domarens roll under ett familjemål

Under den muntliga förhandlingen:

¤ Upplysa parterna om lämpligheten av att ha ett juridiskt ombud som stöd och följderna av ett domstolsbeslut.

¤ Skapa sig en uppfattning om anledningen till motsättningarna och försöka få parterna att träffa för barnets skull vettiga överenskommelser utan att behöva fatta ett interimistiskt beslut (ett beslut som gäller i väntan på dom). Fatta beslut om utredning från socialnämnden är nödvändig.

Under fortsättningen av målets gång:

¤ Undersöka hur eventuella överenskommelser fungerar och om motsättningarna dämpats.

¤ Eventuellt fatta interimistiskt beslut i väntan socialnämndens utredning och förbereda den slutliga delen av målet, huvudförhandlingen

Under en huvudförhandling:

¤ Utifrån de fakta som framkommit ta ställning till vad som kan bedömas vara barnets bästa och fatta beslut i enlighet med det.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!