Tacka eleverna för bron

Elever vid Ersnäs skola föreslog för drygt ett år sedan att byn skulle få en bro över E 4. Trafikverket nappade på idéen och bygget av bron påbörjas i år!

10 februari 2012 06:00

- Se här, det blir resultat när man engagerar sig. Eleverna har nu lärt sig att det lönar sig att bry sig och påverka där man bor, summerar läraren Maria Kristiansson. Det var hon som i slutet av 2010 tillsammans med eleverna i dåvarande klass 3-4 drog igång ett arbete med att peka ut farliga ställen i byn.

Helt klart 2014
Alla elever i klassen enades om att korsningen med E 4 i byn var en dödsfälla. För att åtgärda detta föreslog eleverna att antingen en bro över eller tunnel under E 4 skulle byggas.

Eleverna tecknade och visade hur det skulle gå till. Teckningarna och en skrivelse skickades till Luleå kommuns styrande. Politikerna höll med eleverna och uppvaktade Trafikverket i ärendet. Kommunen kunde till och med tänka sig att vara med och förskottera en del av kostnaden för att bron eller tunneln snabbare kunde komma till stånd.

I tisdags kom Trafikverkets regionchef i norr Arnold Wonkavaara på besök till Ersnäs skola. Och med sig hade han glädjebeskedet att Trafikverket kommer att börja med brobygget under 2012. Det mesta av byggjobbet kommer att äga rum under 2013. Året efter ska allt vara klart att tas i bruk, som vi kunde berätta och visa i torsdagens tidning.

Som läsarna också kunde se i tidningen byggs även två rondeller och anslutningsvägar på var sin sida av E 4. Naturligtvis blir det också gång- och cykelbana med anslutningar på södra sidan av bron.

"Det är inget kul"
Trafikverkets norra region fick också på torsdagen klartecken med pengar till investeringen på 40 miljoner kronor. Det är egna pengar och inget förskott från Luleå kommun behövs.

När vi skrev om elevaktionen i december 2010 tyckte eleverna att E 4 delade byn Ersnäs.

- Som det är nu kan vi inte spontant hälsa på våra klasskamrater på andra sidan vägen. Och det är inget kul, sade Julia Bäck som bor på Klubben-sidan, samma sida som vägen till Sjulsmark utgår ifrån.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!