Kalix först ut med nej till kärnkraft

Kalix kommun är först ut i länet med att säga nej till kärnkraftsutbyggnad vid Bottenviken.

- Kommunen är ett föredöme, säger Lena Lagerstam, talesperson vid Norrbottens naturskyddsförening.

8 februari 2012 06:00

På måndagen tog ett enigt kommunfullmäktige beslutet att aktivt ta ställning mot alla planer på en utbyggnad av kärnkraftanläggningar i närområdet.

En fråga som har aktualiserats efter att Finland fattat beslut om att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki som ligger i höjd med Skellefteå, cirka 15 mil från Kalix fågelvägen. Lena Lagerstam som bor i Morjärv och arbetar aktivt mot kärnkraften är mer än glad efter beslutet.

Först i norrlänen
- Kalix är först ut i Norrbotten och Västerbotten med att ta ställning mot kärnkraftsutbyggnaden. Det känns helst fantastiskt, jag är glad över att bo i en kommun som nu är ett föredöme för andra, säger hon.

Det var Lena Lagerstam som väckte frågan i ett medborgarförslag. Därefter har den bearbetats i samhällsbyggnadsförvaltningen och senare utmynnat i förslaget att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. Vilket nu innebär att Kalix har sagt nej till utbyggnad av kärnkraft runt Bottenviken. Det finns många frågetecken kring kärnkraften vilket är orsaken till ställningstagandet, enligt kommunalrådet Ellinor Söderlund (S).

Oroliga
- I dag vet vi ingenting om hur slutförvaringen ska gå till, vi är också oroliga över hur spillvärmen som kan rinna ut i Bottenviken påverkar människor och natur, bland annat fångar vi ju siklöjan som ger oss Kalixlöjrom i området säger hon.

Osäkerheten kring vad som händer i framtiden om kärnkraften byggs ut är en annan orsak till kommunens nej.

- Vi vet inte vad en kärnkraftsutbyggnad skulle innebära för framtiden och vi vill att framtiden ska vara bra för våra kommunmedborgare, säger Ellinor Söderlund (S).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!