Vi får sämre luft av miljöklassade bilar

Dieseldrivna bilar är de vanligaste miljöbilarna, men de bidrar till att försämra luften i städerna. Inom kort ska resultatet av det gångna årets luftmätningar i centrala Luleå analyseras av Naturvårdsverket.

13 januari 2012 06:00

Anki Larsson är försäljningschef på Müllers bil i Luleå. Hon bekräftar att miljöklassade dieselbilar helt dominerar försäljningen numera.

- Vi säljer i princip bara dieselbilar. Kör man mer än 1.500 mil om året lönar det sig att välja diesel.

Låg bränsleförbrukning och skattelättnader gör att allt fler bilar som rullar på våra vägar drivs av diesel. Bilarna är ett bra miljöval med hänsyn till växthuseffekten, men de släpper ut kvävedioxid som förorenar luften. Enligt organisationen Gröna bilister utgör dieseldrivna bilar över 60 procent av de miljöklassade bilarna. Endast 18 procent av miljöbilarna går på etanol, el eller biogas.

Mätningar i centrum
Under hela året görs mätningar av luftkvaliteten i Luleå innerstad. Mätutrustningen är numera placerad på Sandviksgatan, tidigare fanns den på Smedjegatan. Inom kort ska det senaste årets mätvärden rapporteras in till Naturvårdsverket.

Såväl Skellefteå som Umeå i Västerbotten har utsläppsnivåer i centrum som överskrider miljökvalitetsnormen. Kommunerna har därför ålagts att vidta åtgärder för att minska utsläppen. Än har det inte varit aktuellt för Luleås del, men det kan mycket väl ske framöver, uppger miljöinspektör Per Andersson.

- Trafiken ökar mer och mer i centrum och vi måste vara beredda på att det kan hända även här. Vi försöker få folk att åka mer buss och att promenera. Det är det man kan göra själv för att minska utsläppen.

Överskred medelvärden
Den senaste sammanställningen som har gjorts över luftkvaliteten i centrala Luleå grundar sig på luftmätningar som gjordes under 2010. Kvävedioxidutsläppen överskred då tillåtna medelvärden per timme 593 gånger, att jämföras med tillåtna 175 gånger. Utöver utsläpp från bilars avgaser orsakar biltrafiken också utsläpp av så kallade partiklar. Partiklarna kommer bland annat från slitage av vägbanor och från bilarnas bromskivor. De kan orsaka mellan 3.000 och 5.000 för tidiga dödsfall varje år.

Kvävedioxidutsläppen är som störst vintertid, medan partikelutsläppen är högst under våren, då gruset på vägarna kommer fram.

Hur står det till med luften i centrala Luleå?

- Ganska bra. Ju större städer, desto större föroreningar, säger Per Andersson.

Per Andersson förklarar att föroreningarna kan variera över tid. Det är inte bara utsläppsnivåerna som påverkar, även väderförhållanden spelar roll.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linda Kask