Sandöleden ska bli ännu djupare

Muddra mera, säger kunderna till Luleå hamn.

Sandöleden ska bli djupare, men nu vill industrin gå ännu längre ned.

Projektet blir därmed försenat och fördyrat.

31 december 2011 06:00

Redan 2009 satte Luleå hamn igång med projektet att förbättra framkomligheten i Sandöleden. Det talades om en satsning på 400 miljoner kronor för att öka vattendjupet i leden, från dagens 11,8 meter till 13,2. Ett stort muddringsarbete som planerades att starta 2012-13.

Men nu kan hela det stora projektet omvärderas och bli mycket större. Projektledaren Jeanette Lestander på Luleå hamn:

- Vi gick ut och gjorde en sista koll med industrin och det visade sig då att de vill kunna använda större fartyg som kan ta större laster, säger hon.

13,2 meter räcker inte
Det innebär att 13,2 meter inte längre är tillräckligt för trycket från främst LKAB och SSAB.

- Det är våra största kunder. Men det finns även nya aktörer inom gruvindustrin och de önskar också nyttja större fartyg. Trenden är tydlig, det går från dagens 50 till 55.000 ton upp till 70-80.000 ton, säger hamnchef Roger Danell.

Dyrare och senare
Det talas alltså om fartyg som kräver ett vattendjup i farleden på 15,7 meter. Det är 2,5 meter utöver den nuvarande planen, mer än dubbelt så mycket muddring som ursprungligen planerades.

- Det är klart att det får konsekvenser, projektet blir både dyrare och får skjutas framåt, säger Lestander.

En omedelbar konsekvens blir att kommunens ansökan till miljödomstolen skjuts fram.

- Vi måste arbeta om den kalkyl på samhällsnyttan av projektet som finns med, säger Lestander.

Kommunen har även sökt dispens för att dumpa muddermassor ute vid Vitfågelskäret samt fylla ut Skvampen mellan Victoriahamnen och malmhamnen. Den ansökan måste nu kompletteras.

Förändringar
Muddringen av Sandöleden var tänkt att säkra Luleås betydelse som storhamn för lång tid framöver men på två år har kunderna förändrat förutsättningarna radikalt.

Är kraven vettiga?

- Ja, vi finns ju till för den industri som finns här och vi ska bidra till att utveckla Luleå och länet, menar Jeanette Lestander.

- Det är nog ett måste om vi vill vara en riktigt fullgod aktör, säger Danell.

Hamnstyrelsen har informerats om de nya förutsättningarna och gett klartecken för ett utvidgat arbete vilket ryms inom utredningens budget på fem miljoner kronor.

Men vad hela projektet nu kan komma att kosta kan ingen säga, eller ens våga sig på en gissning. 400 miljoner räcker dock inte på långa vägar längre.

- Det blir till slut frågan om ett politiskt beslut, ett stort politiskt beslut, säger Lestander.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!