Nya skärgårdsprojekt på gång

Utvecklingsprojekten duggar tätt i norrbottnisk skärgård.

Nu är det dags för ett nytt och två gamla som förnyas.

14 december 2011 06:00

Bottenvikens skärgård är samlingsnamnet för en samordning av kommunala satsningar i skärgården. Inblandade är förutom de berörda fem kustkommunerna (Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda) är länsstyrelsen och Mål 2-pengar via EU.

Målet är att förbättra för både besökare och boende i skärgården genom utbyggd infrastruktur som förbindelser och boende för besökare. Sedan 2010-2011 drivs två projekt för att utveckla skärgården och nu föreslås dessa få en fortsättning.

Tanken är att projektet ska fortsätta 2012-2014 till en kostnad på 1,5 miljoner per år. Beloppet reduceras dock om någon av de fem kommunerna kliver av.

Luleå kommun avser dock att fortsätta och satsar 410.000 kronor 2012 för detta.

Samtidigt stödjer kommunen EU-projektet Ung skärgård med 75.000 kronor nästa år. Bakom det projektet står Luleå skärgårdsförening inom EU-programmet Mare Boreale. Ung skärgård går därmed in i sin andra etapp, syftet är att få fler unga positiva till kust och skärgård.

Till sist deltar Luleå kommun i ett projekt kallat Utveckling Storbrändön som drivs av öns väg- och fiskehamnsförening. Här vill man förbättra kommunikationerna mellan Storbrändön och fastlandet. Kommunens andel i projektet är 222.000 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!