Kommunen får muddra

Mark- och miljödomstolen ger Luleå kommun tillstånd att muddra
i Trollerisundet i skärgården.

1 december 2011 06:00

Arbetet syftar till att förbättra framkomligheten för turbåtar i farleden och därmed förbättra förbindelserna med Hindersön.

Trollerisundet ligger mellan Långön och Hindersön och är grunt, djupet är bara 2,5 meter och det finns gott om sten och grund.

Kommunen får nu muddra sundet som planerat och domstolen ger även dispens att dumpa muddermassorna enligt kommunens önskan. Tillståndet gäller i två år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!