Nya miljoner till fortsatt forskning

Ett stort forskningsprojekt i mångmiljonklassen avslutas samtidigt som ett annat startar. Luleå tekniska universitet har beviljats ytterligare 25 miljoner kronor till fortsatt forskning kring stadsomvandlingarna i Malmfälten.

1 december 2011 06:00

Under en två dagars konferens i Jukkasjärvi presenterar Luleå tekniska universitet resultaten av sin forskning kallad nya Giron. Det projektet avslutas nu i samband med konferensen och totalt har det kostat 35 miljoner kronor och involverat 25-30 forskare inom fem olika forskningsområden.

I forskningsprojektet som alltjämnt fokuserar på stadsomvandlingen har bland annat resande, näringslivsutveckling, VA-frågor, samhällsplanering, byggnationer i extrema klimatsituationer och olika vägdragningar utretts grundligt.

- Luleå tekniska universitet har en väldigt stor roll i stadsomvandlingen och vi samverkar naturligtvis med andra parter också. Det ser man också på presentationerna som visas på konferensen. De visar på ett samarbete mellan forskare och praktiker, säger Lena Goldkuhl, Luleå tekniska universitet.

Nytt projekt startar
Konferensen som fick markera slutet för projektet nya Giron blir också startskottet för ett nytt forsningsprojekt, ALICE attractive live in cold climates. LTU har utsetts till en av åtta starka forskningsmiljöer. Forskningsrådet Formas går nu in med fem miljoner kronor årligen under fem år, totalt 25 miljoner kronor. Pengarna är öronmärkta för stadsomvandlingarna i Kiruna och Gällivare/Malmberget och forskningen kommer att bedrivas av LTU.

- Det kommer nog bli en hel del fortsättning utifrån den kunskap man nu har byggt så man går vidare i mångt och mycket. Sedan är det så att det kommer till projekt också, säger Lena Goldkuhl.

Generaliserbar kunskap
Styrkan hittills har varit att se på helheten kring stadsomvandlingen, ur många olika perspektiv. Dessutom handlar det om kunskap som är generaliserbar och som kan användas till annat än bara stadsomvandlingarna i Kiruna och Gällivare/Malmberget.

- Det är unikt det som pågår i Malmfälten och då är det viktigt för universitetet att vara en del i samhällsomvandlingen eftersom det är något som påverkar väldigt många människor, säger Lena Goldkuhl.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mattias Forsberg 0980/831