Registrering av katter kan bli lag

Obligatorisk märkning och registrering av katter kan bli verklighet inom kort. Det framförs i ett förslag till ny djurskyddslag.

28 november 2011 15:04

Det blir också ett brott att överge tamdjur - och sex med djur förbjuds uttryckligen.

Förslaget, som nu överlämnas till regeringen, presenterades på måndagen av utredaren Eva Eriksson, landshövding i Värmlands län.

Hon betonar att den nya lagen ska vara baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det enskilda djurets välfärd betonas, och ett större ansvar än tidigare läggs på djurets ägare. Lagen sätter ramarna och Jordbruksverket får i uppdrag att utarbeta detaljerade regler.

Den del av utredningen som sannolikt berör flest människor är förslaget om obligatorisk märkning - med chips eller öronbricka - och registrering av tamkatter.

Krav på kastrering

Katter som rör sig fritt ska inte heller fritt få fortplanta sig, vilket innebär krav på kastrering eller liknande.

- Hemlösa katter utgör ett stort djurskyddsproblem som också innebär stora kostnader för samhället, säger Eriksson.

Organisationen Djurskyddet Sverige, som länge förespråkat att katter ska registreras precis som hundar, välkomnar förslaget.

- Detta är en seger för de mer än hundratusen hemlösa katter som utsätts för ett långdraget lidande, säger Sven Stenson, ordförande för organisationen.

Tidelag förbjuds

Det blir också straffbart att överge katten, eller något annat tamdjur. Sexuellt umgänge med djur förbjuds uttryckligen i förslaget. Risken för att djur far illa i sådana situationer är alltför stor, enligt Eva Eriksson.

Att bryta mot den nya lagen kan, om brottet bedöms som grovt, ge fyra års fängelse.

Hon föreslår att alla djur i bur eller hägn måste kunna få utföra sina naturliga beteenden. Obedövad kastrering av smågrisar bör fasas ut inom en treårsperiod. Dessutom föreslås förbud mot att använda spö för att driva på hästar.

Alla djur, exempelvis tropiska reptiler, är inte lämpliga att vara sällskapsdjur hos privatpersoner, anser Eva Eriksson. Hon föreslår att Jordbruksverket skriver vägledningar, uppdelade på olika djurarter.

- Det finns många exempel på folk som skaffar ödlor och annat för att det är inne, och sedan inte vet hur djuren ska skötas, säger Eriksson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!