Bäcken blev bredare

En bäck har grävts ur och breddats utan tillstånd i Nautanen utanför Gällivare.

Enligt länsstyrelsen handlar det om ett miljöbrott begått av något gruvföretag.

4 oktober 2011 06:00

Den olagliga urgrävningen och breddningen av Imetjoki, som rinner genom det miljöbelastade och historiska gruvområdet Nautanen, upptäcktes i augusti.

Effekten antas bli att mer förorenat vatten från det gamla gruvområdet når Lina älv, huvudvattenflödet som avvattnar Nautanenområdet, och så småningom Kalix älv.

Därmed föreligger risken för bestående negativa effekter på växt- och djurliv.

Enligt Miljöbalken ett brott om inte tillstånd inhämtats.

Risktagande
- Vidtar man en sådan här åtgärd så innebär det ett risktagande när det gäller djur och natur och särskilt i ett sådant område som Nautanen där miljöbelastningen i marken är stor, säger Gällivare kommuns fiskevårdskonsulent Tommy Nilsson som vid sina undersökningar av Imetjoki konstaterat att allt liv har dött ut.

Imetjoki rinner genom det gamla gruvområdets centrala del.

Miljöbrott
Länsstyrelsens har nu polisanmält det inträffade som ett brott mot miljöbalken och det antas vara något av de många gruvföretag som prospekterat i området, eventuellt Boliden, som kan vara skyldig.

Områdets jägare är också kritiska till de senaste prospekteringarna.

- Det kommer in folk som rör sig hur som helst i jaktområdet och bryter vägar med stora maskiner. Förutom störningar och riskerna som uppstår så måste man vara medveten om att vi arrenderar jaktområdet till stora kostnader. Och det gör man utan att meddela oss. Först i dag blev vi kontaktade och det är väl sent, säger en av jägarna.

Kulturmiljöbrott.
Frågor har också väckts kring den påverkan prospekteringarna haft på områdets kulturmiljö.

Lämningarna av det tidigare gruvsamhället Nautanen anses ha påverkats negativt av prospekteringsarbetena. Bland annat har husgrunder körts över av bandtraktorer.

Miljöbalken 13 §: Markavvattning får inte utföras utan tillstånd. Vidare krävs tillstånd, i den utsträckning regeringen föreskriver det, för andra åtgärder som utförs för att avvattna mark i de fall åtgärden kan förväntas få en bestående negativ effekt på växt- och djurlivet.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!