"Varför har ni inte informerat tidigare?"

Upptäckten av miljögiftet dioxin på Båtskärsnäs gamla sågområde oroar byborna.

På torsdagen fanns företrädare från kommunen och Sweco på plats för att informera om läget.

30 september 2011 06:00

Som Kuriren berättat har miljögiftet dioxin upptäckts i marken på sågverksområdet i Båtskärsnäs. Giftet härrör från den impregneringsverksamhet som pågick under cirka 20 år fram till 1950-talet. 13.000 ton jord på ett 30.000 kvadratmeter stort område innehåller totalt fem gram dioxin.

Den acceptabla nivån är enligt Naturvårdsverket 100 nanogram eller en miljarddels gram per kilo jord.

Nu ansöker kommunen om 14 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att sanera området. Båtskärsnäsborna blev tagna på sängen av uppgifterna.

Många ifrågasatte varför kommunen inte har gått ut med information tidigare.

Visste för lite
Frågan är berättigad, anser samhällsbyggnadschef Karl-Axel Bergström som fanns på plats i Folkets hus tillsammans med företrädare från kommunens miljöavdelning, samt Sweco som utfört undersökningarna.

- I samråd med länsstyrelsen har vi diskuterat om vi skulle gå ut och informera men vi kom fram till att vi visste för lite för att kunna ge ett klart besked. Det är först nu vi vet omfattningen och hur vi ska gå vidare, säger Karl-Axel Bergström.

Enligt Helena Skoglund från Sweco finns de högsta halterna av dioxin i den centrala delen av området och på vissa delar ned till 50 centimeters djup. Främst återfinns det dock i det översta jordlagret. Det finns ingen risk för akut förgiftning om man visats i området, för att bli smittad handlar det om en lång exponeringstid.

På området vistas ofta barn och leker.

- Leker man där några dagar per vecka är risken för förgiftning inte stor, enligt Helena Skoglund.

Saneringen som ska ske via urschaktning och bortfraktning av jordmassorna innebär att damm kommer att spridas i luften. Enligt Helena Skoglund är risken att smittas via dammet mycket liten.

- Det behöver man inte oroa sig för men man får bevattna området under den tid som arbetet pågår, säger hon.

Dammfritt
Ingen ska påverkas av dammet, lovade Karl-Axel Bergström.

- Vi ställer krav på en dammfri miljö och kommer att följa urschaktningsarbetet noggrant. Ni ska absolut inte påverkas av dammet.

Leif Johansson bor 75 meter från området.

- Jag har oroat mig för dammet men nu känns det tryggare, säger han.

Tanken är att saneringen ska inledas nästa sommar.

- Om vi inte har fått bidraget beviljat kommer vi ändå att vidta någon form av åtgärder, säger Karl-Axel Bergström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!