40 miljoner satsas på att ta bort vandringshinder

EU-kommissionen har beviljat drygt 4 miljoner euro till naturvårdsprojektet ReMiBar. Syftet med projektet är att minska antalet vandringshinder i fem stora vattensystem i Norrbotten och Västerbotten.

7 september 2011 08:56

Det handlar om vandringshinder orsakade av trummor och dammar. Målet är att skapa fria vandringsvägar vilket gynnar bevarandestatusen för lax, flodpärlmussla, stensimpa och utter samt deras livsmiljöer.

Projektet, som startar den 1 september och ska pågå under fem år, är ett av Sveriges största åtgärdsprojekt i sötvatten. Arbetet sker inom Natura 2000-vattendrag.

Totalt ska drygt 300 vandringshinder undanröjas.

De vattensystem som berörs av projektet är Ängesån (del av Torne- och Kalix älvsystem), Råneälven, Varjisån (del av Piteälven), Lögdeälven och Sävarån.

Projektet kommer också att bygga upp demonstrationsytor i både Norrbotten och Västerbotten för att visa på hur man kan bygga så vandringshinder undviks.

Projektet är ett samarbete mellan såväl myndigheter som privata aktörer. Trafikverket är projektägare men dessutom ingår även Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Skogsstyrelsen, SCA Skog i Norrbotten och Västerbotten, Holmen Skog, SveaSkog i Norrbotten och Västerbotten samt Naturvårdsverket i projektet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!