Halterna är mycket under gränsvärdena

Halterna av metaller i lingon i närheten av Outokumpus stålverk i Torneå har sjunkit de senaste tio åren.

- Det är mycket låga värden, säger Tommy Olsson, forskningsingenjör på Lunds universitet.

30 augusti 2011 06:00

Undersökningen är gjord på prover av lingon som plockats under sommaren 2010 på olika platser i ett område som längst cirka 30 kilometer från stålverket i Outokumpu. På de olika platserna i kring Torneå och Haparanda har halterna av en mängd olika metaller i lingon undersökts och analysen har gjorts i Lund.

- Ja, vi gjorde en analys åt dem i fjol somras. Jag kommer ihåg att halterna var mycket låga i de proverna jämfört med till exempel i växter och mossmaterial på andra ställen i landet, säger Tommy Olsson, forskningsingenjör på Lunds universitet.

Små skillnader
År 2000 gjordes en liknande undersökning och de flesta metallhalter har minskat något i lingonen. Den enda metall som ökat nämnvärt är krom. Bly har minskat rejält, enligt Tommy Olsson är det tack vare att blyad bensin inte används.

Vilka metaller är farligast för människan?

- De allra farligaste metallerna är kvicksilver och kadmium. Sedan kommer bly och arsenik. Krom, nickel och järn är mindre farliga och relativt vanliga element. Krom och nickel legerar man stål med och vi använder ju kärl av rostfritt stål i hemmet och även i industrin när man processar mat, utan att vara rädd för att nå några skadliga halter.

Långt under gränsvärden
Det finns gemensamma gränsvärden inom EU för högsta tillåtna kvicksilverhalter i vissa livsmedel som säljs.

För fiskprodukter är gränsvärdet 0,5 milligram per kilo. I området kring Outokumpu ligger toppvärdena på en tusendel av det gränsvärdet, 0,6 mikrogram per kilo.

Halterna av Kadmium har sjunkit sedan 2000 och ligger också en tusendel under gränsvärdena.

Krom har inget angivet gränsvärde för högsta intag men undersökningen visar exempelvis när det gäller lingon plockade i Riekkola (fem kilometer från Outokumpu) att man kan äta 120 - 170 gram lingon per dag för att nå rekommenderat dagligt intag (RDI). Det är mer än dubbelt så stor mängd lingon som svensken äter i genomsnitt.

Är det farligt att äta lingon från Riekkola?

- Nej, inte alls. De här värdena ligger långt, långt under vad man kan ha i sämsta fall när det gäller andra livsmedel, säger Tommy Olsson.

Undersökningen kommer att presenteras på tisdag. Respektive miljöansvariga i Haparanda, Torneå samt Outokumpu vill vänta med kommentarer till dess.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!