Bevarande av kulturmiljö kan stoppa gruvdriften

Det kan bli problem med stadsflytten om inte länsstyrelsen godkänner den av kommunen antagna detaljplanen för gruvstadsparken. I värsta fall skulle det också kunna leda till att LKAB tvingas stoppa brytningen.

26 augusti 2011 06:00

I takt med att gruvan breder ut sig kommer flera buffertzoner, så kallade gruvstadsparker att behövas. Meningen är att inte stängslet till gruvans industriområde ska gå precis i närheten av staden.

För att LKAB ska kunna fortsätta med sin brytning krävs det att detaljplanen ändras från att vara ett bostadsområde till ett industriområde. I takt med att gruvbrytningen tar sig allt längre ned bildas deformationer vid markytan, något som alltså inte får ske om det är ett bostadsområde ovanför.

Viktig kulturmiljö
Det är ännu inte något beslut fattat men kommunen och länsstyrelsen är oense om hur många byggnader som ska sparas för att vårda kulturmiljön i Kiruna.

- I grova drag rör det sig om omkring 25 byggnader som har sådan kvalitet rent kulturmiljömässigt att de bör sparas, säger länsrådet Johan Antti.

Kommunen å sin sida har bara tagit med en fjärdedel så många byggnader i sin detaljplan och det är på den punkten de inte kommer överens med länsstyrelsen. Det handlar om riksintressen för kulturmiljö och malmfyndigheter, frågan är vilket som är viktigast men länsstyrelsen har inga planer på att försöka stoppa gruvbrytningen.

- Ambitionen måste ändå vara att komma i mål för vi är inte så naiva att vi tror att fortsatt gruvdrift kommer att ge vika för ett bibehållande av kulturmiljön. Vi menar att det inte är det ena eller det andra utan vi menar att det är både och, säger Johan Antti.

Kommunen kritisk
Kommunalrådet Kristina Zakrisson (S) tycker att det är olyckligt och hon menar att kommunens och länsstyrelsens åsikter inte ligger långt ifrån varandra i många frågor.

- Om det är så att de är beredda att inte godkänna detaljplanen och därmed riskera att stoppa gruvbrytningen så tycker jag att det vore väldigt olyckligt. Det har trots allt varit känt ett antal år och vi har haft en dialog med länsstyrelsen, säger hon och fortsätter:

- Man pratar om riksintressen men mineraler är också ett riksintresse. Det måste rimligtvis vara ett riksintresse att LKAB kan fortsätta att leverera in miljarder till statskassan och att vi kan fortsätta ha jobb i Kiruna.

LKAB ser dock inte ett stopp av gruvan som något realistiskt och de förutsätter en god dialog och att man hittar en lösning.

- Det finns inte på kartan, vi har en oerhört stark efterfrågan på våra produkter och då skapar vi problem för våra kunder, säger Anders Furbeck, LKAB:s direktör för stadsomvandlingen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!