Stopp för flygavtal

En upphandlingstvist kan störa flygtrafiken till Gällivare, Pajala och Arvidsjaur senare i höst.

Trafikverket är just nu förbjudet att teckna nya avtal.

12 augusti 2011 06:00

Det beror på att två av anbudsgivarna har överklagat den upphandling av flygtrafik som Trafikverket gjorde för Norrlands inland och Värmland.

Upphandlingen blev klar den 10 juni i år och trafikstarten för de nya avtalen, som är på fyra år, är planerad till den 30 oktober i år. De nuvarande avtalen löper ut den 29 oktober.

Trafikverket har inte kunnat skriva avtal med de operatörer som vann upphandlingen; Next Jet AB, Avies Sverige AB och Svenska Direktflyg AB eftersom upphandlingsbeslutet nu är föremål för en juridisk prövning.

Inga besked
Ärendet ligger hos Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm och inga besked har hittills getts om hur lång tid som prövningen där kan ta.

- Vi utgår ifrån att prövningen sker skyndsamt så att vi kan teckna avtal i god tid innan trafikstart, säger Johan Holmér, sektionschef på Trafikverket.

Han tillägger att Trafikverket framfört till domstolen vikten av att ärendet hanteras skyndsamt, så att man snarast kan teckna avtal med de nya operatörerna.

Avgörs på högsta nivå
Trafikverket hävdar att upphandlingsbeslutet är ett sådant beslut som inte ska gå att överklaga. En oenig kammarrätt kom fram till att Trafikverkets upphandlingsbeslut kan överklagas och nu ligger frågan hos Högsta förvaltningsdomstolen för avgörande.

- På sitt sätt är det bra att saken prövas av domstol, men det som inte är bra är att det drar ut på tiden. Vi måste ha kontinuitet i trafiken, säger Johan Holmér.

Vad händer med flygtrafiken om ni inte kan teckna avtal i tid?

- Vi tittar på vad vi har för handlingsalternativ. Vårt uppdrag är att se till att det finns en flygtrafik som fungerar för Norrlands inland, att det finns kontinuitet och har hög kvalitet, säger Johan Holmér.

- Vår utgångspunkt är att det ska finns flygtrafik på plats den 30 oktober. Vi gör allt för att göra det möjligt, säger Johan Holmér.

Han säger sig inte vilja spekulera i vilka alternativ som kan bli aktuella, om den juridiska prövningen skulle dra ut på tiden eller om Trafikverket rent av skulle få upphandlingsbeslutet upphävt.

- Jag vill inte spekulera i detta.

Alla linjer drabbas
Ett alternativ som undersöks är om det är möjligt att förlänga flygtrafiken med nuvarande operatörer, om den rättsliga prövningen inte skulle vara klar i tid.

Next Jet trafikerar linjerna Gällivare-Stockholm och Arvidsjaur-Stockholm, som man får behålla om Trafikverkets upphandlingsbeslut står sig.

Vann upphandling
För linjen Pajala-Luleå innebär däremot Trafikverkets beslut ett byte av operatör, från Barents Airlink till Avies Sverige AB. Byte av operatör blir det även på sträckan Umeå-Östersund (med förlängning till Luleå) som i dag trafikeras av Next Jet. Svenska Direktflyg vann den upphandlingen.

Trafikverkets val av operatörer:

Stockholm-Lycksele/Arvidsjaur: Next Jet AB.

Stockholm-Gällivare: Next Jet AB som tänker mellanlanda i Kramfors/Sollefteå.

Luleå-Pajala: Avies Sverige AB.

Umeå-Östersund: Svenska Direktflyg AB som tänker flyga vidare till Luleå.

Stockholm-Vilhelmina/Hemavan: Next Jet AB.

Stockholm-Sveg: Avies Sverige AB.

Stockholm-Hagfors/Torsby: Avies Sverige AB.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!