Daniel vill göra det oväntade

Daniel Wikslund, nyutnämnd riksspelman med rötterna i Tjautjas utanför Gällivare, har inte
bara flinka fingrar på sin fiol. Han är också hobbysnickare med en udda sommarstuga ute på en flotte i Tjautjasjärvi.

21 juli 2011 06:00

- För mig finns inget mer "hem" än den här, säger Wikslund.

Redan som fyraåring hade Daniel Wikslund siktet inställt på att spela fiol. Han bodde då i Västerås men har släkt i östra Norrbotten.

- Jag är helt och hållet tornedaling, förutom min mormor, som kommer från Tjautjas, säger Wikslund.

Hans mormors farfar, Martin, grundade förresten byn Tjautjas i mitten på 1800-talet - därav efternamnet "Martinsson", som många bybor bär.

Traditionen är föränderlig
Den som nostalgiskt ser tillbaka på gamla goda tider och vill bevara dessa traditionsenligt, får mothugg av Daniel Wikslund. Han anser nämligen att allt är föränderligt och att "tradition" snarare innebär ett ständigt förnyande, en utveckling. Framsteg hade väl inte kunnat ske om inte människan prövat nya vägar.

- Traditionen är den att vi alltid har utvecklats. Man bryter traditionen om man konserverar något, säger Wikslund.

Skriver egna låtar
Wikslund har jobbat hårt för att till slut erhålla Zornmärket i silver (se faktaruta) och titeln "riksspelman" av Zornmärkesjuryn inom Svenska folkdansringen. Som nyutnämnd riksspelman har Wikslund emellertid egna idéer för folkmusiken. Han skriver även egna låtar.

- Jag vill framföra låtarna på ett personligt sätt, till exempel som blues, och använda fiolen mer som ett underhållningsinstrument, säger Wikslund. Jag har full respekt för den svenska folkmusiktraditionen och jag älskar folkmusik. Det finns inget jag hellre gör, än att gå på en spelmansstämma på sommaren. Men vi måste lyfta fram nytänkandet, annars finns det risk att folk inte tycker om folkmusik i längden.

Zornmärket och titeln "riksspelman":
Syftet med Zornmärket är att vidmakthålla och öka intresset för den svenska folkmusiken.

Huvudman för Zornmärket är Svenska folkdansringen.

År 2007 hade 740 spelmän kvalificerat sig för märket i silver. Därtill hade 107 spelmän tilldelats märket i guld.

Zornmärket i silver berättigar till titeln "riksspelman". En jury bedömer prestationen utifrån olika folkmusikaliska utgångspunkter och ger sedan ett utlåtande som kan innebära utmärkelse.

Efter förslag från Zornmärkesnämndens jury och beslut av Svenska Folkdansringens riksstyrelse, tilldelas "synnerligen framstående traditionsbärare" Zornmärket i guld. Norrbottningen Svante Lindqvist fick nyligen guldmärket.

Källa: www.folkdansringen.se/zorn

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Thyni 0970/101