Plan för ny marina på gång

Går det att bygga en ny småbåtshamn i Harrviken på Hertsön?

En ny plan ska ge svaret.

20 maj 2011 06:00

Som Kuriren berättat har några privatpersoner dragit igång ett stort hamnprojekt på Hertsölandet. Det kallas Harrvikens marina och omfattar 200 nya båtplatser, båtförvaring (100 platser inomhus), restaurang, husvagnsplatser med mera.

Ett bolag har bildats. Men projektet är inte oomstritt, tre familjer som bor efter gamla Lövskärsvägen har motsatt sig planerna.

Även miljökontoret är skeptiskt, där menar man att Harrviken är den enda kvarvarande stranden på Hertsölandet som inte exploaterats.

Men stadsbyggnadskontoret vill ändå utreda förutsättningarna för en småbåtshamn på platsen. Detta inte minst mot bakgrund av att det råder stor brist på båtplatser i Luleå, särskilt i centrala lägen.

Frågan om en ny plan för Harrviken kommer upp på politikernas bord på måndag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!