Hundratals dödliga doser

Hundratals dödsdoser direkt ut på gatan.

Kuriren kan nu visa listorna över preparaten som läkaren skrev ut till två missbrukare.

19 maj 2011 06:00

Läkaren skrev sex-sms till patienter och försåg dem med narkotikaklassade läkemedel. När läkarens förehavanden uppdagades, i februari förra året, lämnade han tjänsten vid vårdcentralen i Norrbotten.

Läkaren gick vidare till arbete för ett bemanningsföretag.

Till följd av läkarens förskrivningar har en kvinna och en man i Norrbotten, båda med missbruksproblem, intensivvårdats efter överdoser.

Kuriren lät Alvaro Medvedeo, psykiater vid landstingets missbruksenhet i Luleå, granska listor över läkarens förskrivningar till de två patienterna.

"Stackars människor"
-  Stackars människor som har kommit i kontakt med den läkaren. Jag hoppas att han inte mår bra nu, då har han i alla fall ett samvete, säger Alvaro Medvedeo.

När det gäller den första patienten konstaterar Alvaro Medvedeo att en del doser är normala för en patient i behov av dessa läkemedel. Men tittar man på med vilka intervaller förskrivningarna har gjorts så börjar det spöka.

-  Jag kan inte förstå hur han med bara så få dagars mellanrum skriver ut sådana här preparat, säger Alvaro Medvedeo.

Det som sticker ut mest är ett recept för ett år på det beroendeframkallande smärtstillande läkemedlet Tradolan, 200 mg, 400 tabletter. Förskrivningen är inte kopplad till någon anteckning. Samma dag har läkaren skrivit ut Tiparol, 200 mg, 40 tabletter, åt patienten. Båda dessa läkemedel är smärtstillande och innehåller samma substans, Tramadol.

-  Det är samma typ av läkemedel, utskrivet samma dag.

Patienten har också fått morfin i form av Dolcontin 30 mg, 100 tabletter vid ett uttag. Dolcontin är vanligt förekommande bland personer som missbrukar opiater, inte sällan i kombination med andra läkemedel. Dessutom har patienten fått bensodiazepiner i form av Oxacand och Flunitrazepam.

-  Vi vet i dag att vi inte kan skriva ut Flunitrazepam till en människa som har ett missbruk, säger Alvaro Medvedeo.

Förskrivningarna för den andre patienten i sammanställningen är än mer alarmerande.

Dödliga doser
Läkaren har bland annat skrivit ut Dolcontin 30 mg, 300 tabletter, och Oxynorm 20 mg, 98 tabletter. Enligt Alvaro Medvedeo är dessa preparat att jämställa med varandra.

Mellan 120 mg och 200 mg Dolcontin, det vill säga fyra-sju tabletter enligt ovan, utgör en dödsdos.

Läkaren har också försett patienten med bensodiazepiner i form av Flunitrazepam, 1 mg, 200 tabletter, och Xanor, 2 mg, 200 tabletter.

Läkemedlen skrevs ut under december 2009 och januari 2010, via fyra olika kliniker.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Hövenmark Peter Johansson