Riskfyllt skriva ut till missbrukare

Tramadol. Xanor. Flunitrazepam. Panocod.

De läkemedel som skrevs ut till 19-åringen innebär särskilda risker för personer med missbruksproblem.

18 maj 2011 06:00

Tramadol, Xanor, Flunitrazepam och Panocod är läkemedel som sonen i artikeln ovan, trots missbruksproblem, fick utskrivna av en läkare. Det rör sig om preparat som är vanligt förekommande i missbrukskretsar och som flitigt diskuteras i olika drogforum på internet. Några musklick bort finns inlägg om hur man får tag på läkemedlen, vilka doser som "ger kickar" och effekten av att blanda olika preparat.

I Fass framgår tydligt att läkare bör vara försiktiga med att skriva ut dessa preparat till personer med missbruksproblem.

Tramadol: Försiktighet ska iakttas före administrering av Tramadol till "patienter med tendens till drogmissbruk eller beroende".

Xanor: "Kronisk användning av bensodiazepiner kan leda till utveckling av fysiskt och psykiskt beroende. Beroenderisken ökar allteftersom dosen och behandlingstiden ökar. Det finns också en ökad risk hos patienter som varit alkohol- eller läkemedelsmissbrukare."

Flunitrazepam: Beroende kan förekomma under behandling med bensodiazepiner. Risken är mer uttalad hos patienter "med tidigare alkoholism, drogmissbruk, personlighetsstörning eller annan allvarlig psykisk störning".

Panocod: "Risk för beroendeutveckling föreligger vid höga doser och långvarigt bruk. Panocod bör inte förskrivas till patienter med missbrukstendenser."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Hövenmark Peter Johansson