Visionen om Harrviken marina

En ny hamn med plats för 200 båtar planeras i Harrviken på Hertsön.

- Det ska bli den nya porten till skärgården, säger Erik Finni.

15 april 2011 06:00

Köerna är långa till Luleås småbåtshamnar men hjälpen är på väg - på Hertsölandet planeras en ny småbåtshamn med 202 båtplatser. Anläggningen ska även rymma hallar för vinterförvaring av båtar (varm och kall), husvagns- och husbilsparkering och ramper för sjösättning och upptagning.

- Vi planerar även servicehus, en restaurang och en samlingslokal för byaföreningen, säger Erik Finni.

EU-stöd
Han bor i Harrviken, är båtägare och med i Lövskärs hamn. Det är även Arne Svedberg från Lulsundet och de två kläckte idén om en ny småbåtshamn på Hertsölandet.

- Det behövs ju fler båtplatser, det har även kommunen insett, säger Arne Svedberg.

Han är ekonomen och håller i pengabiten. Projektet har fått EU-stöd till en förstudie där Harrviken marina framstår som en imponerande skapelse. Men än återstår mycket innan den första båten kan lägga till vid bryggan - det finns ingen färdig finansiering till ett projekt som kostar runt fem miljoner kronor.

-  Det kräver en hel del investering, det ska muddras och det ska byggas en ny väg, en pir och ett antal byggnader, säger Svedberg.

Privata pengar
Kontakter har tagits med länsstyrelsen och kommunen men det krävs även privata pengar. Det diskuteras om hamnen ska drivas i bolagsform eller som andelsförening. Hertsölandets byaförening är med på noterna och argumenten för projektet är många menar Finni och Svedberg - det är bättre att skapa nya båtplatser på Hertsölandet än nära centrum.

- Vi ligger närmare skärgården och kan erbjuda trygg och fri parkering, båtförvaring och gratis ramp för sjösättning. Vi ser marinen som en samlingsplats, säger Erik Finni.

Utbyggnaden ska ske i etapper och först kommer 83 båtplatser, parkeringar plus en båtförvaring. Går allt som på räls kan det vara klart redan 2012, samråd med berörda grannar har inletts.

Men processen kan också ta tid, muddring förutsätter tillstånd från miljödomstolen. Kommunen måste ta fram en ny detaljplan och det ska brytas ny väg till stranden från Lövskärsvägen.

- Men jag är övertygad om att detta blir av, säger Erik Finni.

Många båtägare i Luleå håller tummarna för att han får rätt.

Luleås småbåtshamnar drivs ofta som andelsföreningar där medlemmarna själva amsvarar för drift, skötsel och underhåll, det gäller även hamnar som tidigare drivits av och som i vissa fall fortfarande ägs av kommunen. Många av hamnarna har en kö av båtägare som vill hyra/köpa en båtplats.

Kommunen ska inventera bristen på båtplatser genom att sammanställa kösituationen. En preliminär uppskattning säger att cirka 400 båtägare söker båtplats i Luleå.

På kommunens hemsida listas de flesta och de största småbåtshamnar i Luleå, ofta med kontaktuppgifter. Den hittas på följande adress:

http://www.lulea.se/forinvanare/fritidochidrott/luleaskargard/smabatshamnar

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!