Amerikanska centralplaner

Tre stora serverhallar i Luleå.

De planerna är första livstecknet kring storsatsningen på datalagerhallar i Norrbotten.

15 april 2011 06:00

Ett amerikanskt företag, som begärt sekretess, uppges i ansökningshandlingar hos länsstyrelsen stå bakom planerna för Aurorum. Ett nybildat svenskt dotterbolag ska driva tre serveranläggningar åt det amerikanska företagets europeiska hemsidor och vara fastighetsägare.

Miljardklassen
Det finns intresse kring datalagerhallar i Luleå. Känt för Kuriren är att NCC engagerat sig. Uppgifter gör gällande att NCC är i färd med att ta hem jättejobb i miljardklassen i Luleå just kring bygget av serverhallar. Det bekräftas inte av NCC.

I vilket fall som helst finns nu ansökningar hos länsstyrelsen som talar för en första byggnad på 30.000 kvadratmeter (drygt tre ICA Maxi) följt av en andra och sedan en tredje, som kanske blir mindre.

Dessutom två transformatorstationer. Anläggningarna kräver massor av elström.

800 liter
Vidare krävs reservkraft. I planerna ingår att installera 30 dieseldrivna generatorer som var och en dricker 800 liter diesel per timme. Den samlade energin, vid full kraft, motsvarar 240 megawatt (MW). De dieseldrivna generatorerna påfordrar en miljöprövning enligt miljöbalken.

- Det är dieselaggregaten som orsakar miljöprövningen, och det är vi som utför den, säger Inge Johansson, länsstyrelsen.

Det svenska dotterbolaget är Pinnacle Sweden, som via anlitade svenska affärsjurister står bakom ansökan. Pinnacle Sweden uppger att ägaren, det amerikanska bolaget, har global erfarenhet av att driva serveranläggningar för internet och redan har andra anläggningar.

Hört förr
Tre serverhallar, låter det bekant?

Jo, i den ännu ej godkända kommunala detaljplanen för Aurorum ryms så många hallar och placeringen i Pinnacles är identisk liksom det angivna behovet av reservkraft och transformatorstationer.

Skillnaden är att en intressent nu går fram med ett projekt.

Frågan är om det blir affär eller om exploatören vill säkra första tjing.

- Vet inte, det här är en spekulant som gör en prövning om det här går. Vi har haft dialoger med en rad intressenter, säger Matz Engman, verksamhetschef vid Aurorum, som uppger att han inte vet vem som står bakom ansökan.

- Vi jobbar på flera spår, allt vi pratar om där ute är på riktigt och det här är fullt allvar, säger kommunalrådet Karl Petersen.

Diesel varje dag
Reservkraften, dieselgeneratorerna, ska användas vid strömavbrott. Men varje dag ska ett aggregat testköras två och en halv timme.

Bullernivåer likt kraven för industrier anges. Det blir utsläpp men här saknas specifika riktlinjer i Sverige och Pinnacle baserar sig istället på riktlinjer från Tyskland och USA.

Fyra dubbelmantlade tankar under jord ska finnas för varje datahall.

Exploateras området är frågan hur vattnet i närliggande Natura 2000-området ska få vara i fred.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!