Surströmmingen räddad

Surströmmingen är räddad. Regeringen kommer att fortsätta att begära undantag från EU:s regler om gränsvärden i fisk.

8 april 2011 11:34

Det beskedet gav landsbygdsminister Eskil Erlandsson vid en pressträff.
– För mig är det viktigt att vi kan bevara traditionen med att äta surströmming, sade Erlandsson, som själv dock inte är särskilt förtjust i den delikatessen.

Anders Sellström, riksdagsledamot (KD) från Umeå, säger i ett pressmeddelande:

– Ett nej hade slagit ut delar av ostkustfisket och omöjliggjort produktionen av en kär matprodukt. Det här är en prioriterad miljö- och folkhälsofråga. De allra flesta kan äta fet fisk från Östersjön en gång i veckan utan att riskera negativa hälsoeffekter. Men vi måste intensifiera våra kostråd och särskilt bevaka riskgrupper som kvinnor i fertil ålder och småbarnsföräldrar.

Livsmedelsverket ville ha bort undantagen mot bakgrund av risken att vissa grupper får i sig för mycket dioxin och PCB som finns i Östersjöfisken.
– Regeringen anser att spridningen av kostråd till dessa grupper ska förbättras. Livsmedelsverket får i uppdrag att intensifiera informationsarbetet, sade Eskil Erlandsson.


Beslutet att förlänga undantagen från EU:s regler handlar inte bara om surströmmingstraditionen, framhöll han. Det handlar också om att rädda det småskaliga fisket längs ostkusten.
– Det handlar om cirka 400 licensierade yrkesfiskare, vilket är ungefär en fjärdedel av hela kåren, sade Erlandsson.
EU har velat ändra reglerna för undantagen till att bara gälla strömming under 17 centimeter. Men enligt Erlandsson gäller förlängningen av undantagen samma regler som tidigare, det vill säga för sill/strömming, lax, öring, röding, rom från siklöja och nejonöga.

Bakgrund

I Sverige är det genomsnittliga intaget av dioxiner och dioxinlika PCB inte högre än i EU. Halterna minskar i livsmedel generellt och det avspeglas i minskande halter i modersmjölk från svenska kvinnor. Däremot överskrider viss fet Östersjöfisk EU:s gränsvärden för dioxin i livsmedel. Personer som äter sådan fisk ofta riskerar att få i sig för mycket dioxiner. Det är därför viktigt att kostråden är kända.

2002 gav Kommissionen Sverige ett tidsbegränsat undantag för att saluföra dessa fiskarter som grundar sig på det faktum att vi har ett välutvecklat system med kostråd som säkerställer folkhälsan. Det nuvarande undantaget som rör sill/strömming, lax, öring, röding, rom från siklöja och nejonöga går ut den 31 december 2011. Finland har haft motsvarade undantag och de är positivt inställda till ett fortsatt undantag efter årsskiftet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!