Stugbygge läggs i malpåse

Den planerade satsningen på en ny hamnstuga på Germandön har gått i kvav.

Länsstyrelsen upphäver kommunens bygglov sedan en av grannarna klagat.

8 april 2011 06:00

Luleå kommuns tekniska förvaltning sökte och fick bygglov för att uppföra en ny och större hamnstuga på Germandö fyrplats. Den nya stugan skulle bli 34 kvadratmeter stor, vilket överskrider den högsta tillåtna ytan i gällande detaljplan med 62 procent. Kommunens byggnadsnämnd ansåg att det kunde godtas som en mindre avvikelse från gällande plan och beviljade bygglov - två gånger dessutom.

Grannen fick rätt
Två gånger har kommunen fått bakläxa av länsstyrelsen, sedan en av grannarna överklagat kommunens beslut.

Länsstyrelsen anser att bygglovet inte kan betraktas som en mindre avvikelse mot gällande plan. Enbart det förhållandet gör att länsstyrelsen upphäver bygglovet, grannens övriga invändningar mot stugbygget tar länsstyrelsen inte upp i sitt senaste beslut.

Kommunen ger nu upp stugplanerna i dess nuvarande utformning. Stugan har redan byggts av föreningen Allmogebåtar i Luleå. Den står uppställd på Granudden och tanken var att den skulle ha tagits ut på pråm senare i år.

- Om ingen hade besvärat sig hade vi kunnat sätta upp det här huset, som är sju kvadratmeter för stort. Nu är det en som tycker att det är fel och det innebär att det stupar. Det är bara att acceptera och ta nya tag, säger Sven-Olof Hederyd som är aktiv medlem i föreningen Allmogebåtar.

Kommunens fritidsförvaltning får överta stugan. Om det blir aktuellt med något nytt stugbygge så kommer ytan att bantas ned, så att den håller sig inom den tillåtna ytan på 21 kvadratmeter. Det säger Mikael Wänstedt på tekniska förvaltningen.

- När och hur vi kommer att bygga det kan jag inte svara på, säger Mikael Wänstedt.

Nytt utflyktsmål
Det gamla båthuset som stod på platsen har fallit ihop. Den nya hamnstugan skulle ha inrymt wc, bastu, ett litet pentry och ett rum. Föreningen Allmogebåtar skulle sköta om hamnstugan och det skulle bli ett nytt utflyktsmål i Luleå skärgård.

- Luleå förlorar ett utflyktsmål. Var och en har rätt att utifrån lagen överklaga beslut och nu har den personen lagen på sin sida, konstaterar Mikael Wänstedt.

I den planerade satsningen ingår också en muddring av hamninloppet vid Germandö fyrplats. Föreningen håller på att formulera en ansökan till Leader-området Mare Boreale för att söka hjälp med finansieringen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!