Asbest mellan väggarna

Asbest har hittats mellan väggar och tak i husen på Kallkällan. Upptäckten gjordes i samband med elarbete.

Då avbröts allt arbete i väntan på analys.

25 mars 2011 06:00

Lulebo håller på att totalrenovera sina fastigheter på Kallkällan. I arbetet ingår asbestsanering. Bland annat saneras ytterväggar, balkonger och kök och andra ställen där man vet att det finns asbest.

I onsdags i förra veckan upptäcktes asbest på ett ställe som tidigare var okänt: det handlar om utrymmet mellan vägg och tak. Upptäckten gjordes när en elektriker skulle sätta fast en elkabel i taket i köket. I samband med det ramlade en flisa betong ned på golvet. Då blottlades en pappersremsa.

Stoppade arbetet
- Eftersom vi inte visste vad det var för material stoppade vi allt arbete eftersom vi tillämpar försiktighetsprincipen. Vi tog prover som skickades till ett laboratorium för analys, säger Samuel Lundkvist som är platschef för
Nåiden bygg.

Analysen visade att den fem centimeter breda pappersremsan innehöll asbest. Pappersremsan sattes uppenbarligen på plats i samband med gjutning av valvet, taket, för att täcka sprickor.

Nåiden bygg har nu ändrat sina rutiner så att elkablarna sätts fast en bit ut från väggen. På det sättet undviker elektrikerna att komma i kontakt med asbestremsan.

Allvarligt tillbud
Upptäckten av asbest har rapporterats till Arbetsmiljöverket.

- Vi klassar det här fyndet som "allvarligt tillbud" eftersom det rör sig om asbest, säger Linda Månsson.

Hittills har cirka 300 lägenheter renoverats på Kallkällan. Förutom Nåiden bygg har lägenheterna också renoverats av HÖ Allbygg och BD Bygg.

Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna att de tränger in i kroppen. Damm med fibrer kommer in i lungorna och kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar. Asbest är inte farligt i fast form men däremot en hälsofara när man bearbetar det. Därför finns det rigorösa bestämmelser vid sanering.

Asbest är förbjudet men finns kvar i äldre byggnader. Det har bland annat använts som brandskydd och värmeisolering i rör och vid armering samt i fog till kakel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!