Snart är vi 9,5 miljoner

Sveriges folkmängd fortsätter att öka. I slutet av förra året var vi 9.415.570 personer, plus 74.888 personer jämfört med föregående år. Det visar Statistiska centralbyråns definitiva statistik för 2010.

18 februari 2011 10:07

149 kommuner fick fler invånare, medan 140 tappade. En kommun, Ydre, hade oförändrad folkmängd.

Fler par gifte sig och fler barn föddes, men invandringen minskade för första gången sedan 2004. Framför allt var det färre kvinnor som invandrade.

Helst flyttar vi till större städer eller förortskommuner nära större städer. 16 av dessa har de senaste 40 åren haft en obruten folkökning. Bland avfolkningskommunerna sticker Filipstad och Hällefors ut, där har invånarantalet minskat i 40 år i rad.

Totalt invandrade 98.801 personer under 2010, vilket är 3.479 färre än föregående år. Den största gruppen invandrare är återvändande svenskar, som kommer från Norge, USA, Storbritannien och Danmark. Den näst största invandrargruppen är somalier, därefter följer irakier. Irakierna var också den grupp som oftast beviljades svenskt medborgarskap.

Totalt föddes 115.641 barn, något fler pojkar än flickor. De vanligaste födelsemånaderna var mars och juli. Flest barn föddes den 13 juli, 397 stycken.

50.730 par gifte sig, en ökning med sex procent jämfört med 2009.

Fler utvandrade också förra året, främst till Norge följt av Storbritannien och USA.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!