Får avverka 40 hektar skog i Änok

En delseger när det gäller avverkning av skog. Det har bröderna Curt-Lennart och Bo-Göran Stenman uppnått. De får avverka 40 hektar skog i Änok.

3 februari 2011 06:00

2002 fattade länsstyrelsen ett tillfälligt beslut att göra Kamajokk till naturreservat. Det motiverades med den stormfällda skog som fanns i området sedan 2001.

Det tillfälliga beslutet innebar att skogsägarna inte fick avverka sina skogar.

2007 förklarade regeringen det definitiva beslutet att förklara området som naturreservat. Området omfattar 608 hektar skog varav 143 hektar ägs av bröderna Curt-Lennart och Bo-Göran Stenman.

De två protesterade mot planerna och uppvaktade landshövding P-O Eriksson. Någon ändring kom inte till stånd.

Men bröderna Stenman såg ändå en möjlighet att få avverka en del av sin skog. Anledningen är att det finns ett område mitt i naturreservatet som inte ingår i reservatet.

Bröderna Stenman begärde därför att få avverka 50 hektar skog i detta område som heter Änok. Och nu har Skogsstyrelsen gått med på att bröderna får avverka två områden på vardera 20 hektar.

- Skogsstyrelsen följer bara de lagar och regler som finns så det är inte mycket att säga om. Däremot är vi kritiska mot att myndigheterna konfiskerar skog som är pri-
vatägd. Det är fel att det får ske, säger Curt-Lennart Stenman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jackie Bortz 0920/26