Utslagningar och sammanslagningar

Utslagningar och sammanslagningar av stålindustrier i Europa.

Det förutser SSAB:s ordförande Sverker Martin Löf - och värst utsatt är tunnplåtssidan.

12 oktober 2012 06:00

SSAB:s ordförande Sverker Martin Löf anses vara en av de mäktigaste personerna inom svensk industri.

Totalt har han sex styrelseuppdrag i börsnoterade bolag och får för det 6.775.000 kronor i arvodering, enligt en genomgång gjord av Dagens Industri.

Det senaste året har han i flera medier uttalat sig om hur Sveriges förutsättningar att konkurrera inom exporthandel har försämrats och att basindustrin går en tung tid till mötes.

Enligt IF Metall har företag inom industrin nu varslat över 3.000 medlemmar sedan den 1 september i år. Den högsta septembersiffran sedan 2008.

Sverker Martin Löf tror inte att det kommer att stanna där.

- De med sämst konkurrenskraft blir ju de som först stryker på foten och tvingas avveckla eller lägga ner kapacitet. Så det är väldigt olyckligt med tanke på vår försvagade konkurrenskraft just nu. Med hög sannolikhet kommer det drabba svenska företag då det råder enorm överkapacitet inom stålindustrin. Nu får man nog räkna med att alla måste dra sitt strå till stacken och försöka begränsa sin kapacitet. Det kommer säkert bli både sammanslagningar och utslagningar av kapacitet i Europa, Sverige är inget undantag, säger han.

Sparar 800 miljoner
Hur framtiden ser ut för SSAB vill han inte sia om. De besparingar som nu genomförs beräknas kunna spara 800 miljoner kronor varje år och med den besparingen ska bolaget vara lönsamt trots att de bara producerar 70 procent av kapaciteten.

- SSAB:s styrka är ju framför allt att vi har en del av verksamheten i grovplåt och kyld grovplåt. På tunnplåt är det en mer utsatt situation. Där har vi i relativa termer en sämre konkurrenskraft än vad vi har på grovplåt. Det hänger delvis ihop med att vi inte har en integrerad produktionsstruktur i Luleå och Borlänge. Det är en liten kostnadsnackdel. Sedan ligger vi en bit från den stora marknaden i användning av tunnplåt, jag tänker bland annat på bilindustrin i Europa, säger Sverker Martin Löf.

Har möjligheten att flytta någon av produktionsdelarna diskuterats?

- Så här i efterhand kan man ju säga att det var hemskt synd att den här gamla stålverk 80-idén inte blev av. Men i dagsläget måste vi leva med den struktur vi har och försöka kompensera den nackdelen. Dels genom att vara kostnadseffektiva men också genom att driva på vår specialisering. Inte jaga varje ton utan försöka koncentrera oss på produkter som ger någonting på sikt.

Hur viktig är produktionen i Luleå?

- Luleå försörjer ju Borlänge. Så länge verksamheten i Borlänge klarar sin konkurrenskraft måste ju Luleå också köra. En nackdel är att vi inte har produktionsdelarna fysiskt bredvid varandra. Det gör oss mer utsatta än de som har en integrerad produktion. Men vi har ganska nyligen investerat i Borlänge när det gäller att producera härdat stål och det är en av de viktigaste delarna i vårt program att skydda. Sedan kan vi inte utesluta att det blir strukturförändringar i första hand på tunnplåtsidan men det är ingenting som pågår just nu.

Någonting som definitivt kan påverka den svenska stålindustrins fortsatta öde är det omdiskuterade svaveldirektivet som handlar om att begränsa utsläppet av svaveldioxid i Östersjön. Enligt beräkningar från sjöfartsverket skulle den omställningen kosta näringslivet 28 miljarder varje år.

Förödande
Sverker Martin Löf säger att det vore förödande för svensk basindustri om direktivet drivs igenom till 2015.

- Det kommer inte längre vara ekonomiskt hållbart att frakta varor med sjötransport och att flytta upp lasten på land är varken särskilt bra för miljön eller något billigare. Vi skrev så sent som i somras ett brev till statsministern men har ännu inte fått något svar. Den här frågan verkar tyvärr inte ligga så högt uppe på högarna.

Att använda järnvägen då?

- Problemet är att kapaciteten på järnvägen är väldigt begränsad och det fungerar ju knappt för det som går redan nu. I och med att vi inte ska bygga ut kärnkraften heller vet jag inte hur vi skulle klara av det ändå. Elda upp ännu mer sopor kanske, säger han och suckar lätt.

Hur ser du på Sveriges miljöpolitik?

- Hela den här koldioxidcirkusen har ju skickat väldiga räkningar till den här branschen. Men det handlar inte bara om miljöpolitiken. Näringspolitiken i Sverige har under lång tid ignorerat de här frågorna. Det gäller allt från energipolitik till infrastruktur, logistik- och sjöfraktsfrågorna. Och den enorma ambitionen på miljöområdet som hela tiden lastas på den här branschen trots att vi egentligen inte har råd. Till slut har man inte bra förutsättningar för en industri som trots allt är så extremt viktig för det här landets sysselsättning och välfärd. Men det kommer man inte inse innan det redan är för sent.

Därför varslar SSAB 450 anställda

Överkapacitet av stålverk i världen:

- Framför allt handlar det om att Kina var ju att modernisera och bygga konkurrenskraftiga stålverk och avveckla de gamla miljösvaga. Men det har visat sig där som på många andra ställen att det här med att lägga ner tar en väldig tid vilket har lett till prissättningsproblem i det egna landet och därför hamnar vi i ett läge där de exporterar istället. Vilket bidrar till prispress och överkapacitet i Europa.

Bilindustrin i Europa

- Det har skett en ganska kraftig neddragning av bilproduktionen i Europa som slår tillbaka på oss nu.

Den starka kronan.

- I Europa har vi våra konkurrenter inom främst Euroområdet och nu är euron väldigt svag medan kronan är väldigt stark och det är ingen bra situation. Jag förstår inte varför riksbanken vägrar att sänka räntorna, med en högre ränta blir det bara en starkare krona vilket gör ett svårt läge än värre.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!