Dammhaveri hotar

En damm i omgivningen till gamla gruvbrytningen i Laver riskerar att haverera.

Boliden fick tillstånd att riva dammen, sedan landade fallet i Högsta domstolen.

31 oktober 2012 06:00

Utsläpp av metaller är en del av problematiken efter den fleråriga gruvbrytning efter koppar som Boliden bedrev i Lavergruvan, utanför Älvsbyn, till 1946.

Några år senare uppstod skador i dammen som omgav sandmagasinet och sand spreds till klarningsmagasinet. Även nedströms spreds sand.

För att hindra läckage skapades en damm längre nedströms i en bäck, Gråbergsbäcken. En sjö bildades, den fungerar som uppsamlare, ett sedimentationsmagasin, för metaller. För några år sedan konstaterades att dammen i Gråbergsbäcken riskerade haverera, med allvarliga skador på miljön som följd. Troligen skulle förorenat bottenslam spridas med flodvågen.

Åtgärder vidtogs.

Vill riva
Men Boliden ser bara en möjlighet att undkomma risken för haveri och det är att riva dammen och återställa till ursprungliga vattennivåer.

Rent praktiskt gör sig Boliden redo att sänka sjöns vattennivå, riva dammen samt återställa bäcken till ursprunglig dragning och vidta ytterligare åtgärder.

Mark- och miljödomstolen gav tillstånd till rivning av dammen. Åtta år får Boliden på sig med alla åtgärder.

Ingen praxis
Länsstyrelsen ville att Boliden även skulle utföra återställningsåtgärder i sandmagasinet, närmare gruvan.

- Skälet är att minska kopparutsläppet, säger Mats Aunes, länsstyrelsen. Myndigheten överklagade inte.

Det gjorde däremot Kammarkollegiet. Därifrån vill man ha en rättspraxis för vad som ska gälla när man avslutar verksamhet av det här slaget. Nu saknas praxisen.

- Vi menar att Mark- och miljödomstolen inte gjorde någon korrekt prövning, säger Nils Leine, Kammarkollegiet.

Om korrekt prövning gjorts hade det lett till en plan på åtgärder. Boliden skulle då bland annat ålagts städa upp området nedströms, hävdar han.

- Då skulle Boliden få ta hand om gruvavfall och lägga det på deponi eller hantera det på annat sätt. Nu finns inte det kravet, säger Nils Leine.

Högsta domstolen bör därför se till att Mark- och miljööverdomstolen gör en prövning, hävdar han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!