Dålig luft tvingar skolor att stänga i Iran

15 december 2019 16:32

Nästan alla skolor i huvudstadsprovinsen Teheran i Iran tvingas hålla stängt på grund av allt för höga halter av luftföroreningar. Smogen bedöms vara ohälsosam, och känsliga grupper som barn, äldre och personer som har besvär med luftvägarna uppmanas att stanna inomhus.

Beslutet togs på lördagen.

För att minska halterna förbjuds tills vidare lastbilstrafik i provinsen. I huvudstaden införs ett schema baserat på registreringsnummer så att personbilar inte ska kunna köras varje dag.

Nivåerna av skadliga partiklar av typen PM2,5 har legat på 145 mikrogram per kubikmeter det senaste dygnet. Världshälsoorganisationen rekommenderar att den maximala nivån inte överstiger 25.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-AFP