Cementa får fortsätta bryta kalk i Slite

17 januari 2020 13:44

Cementa får fortsatt tillstånd att bryta kalk och märgelsten på File hajdar och i Västra brottet i Slite på Gotland. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ger bolaget rätt att fortsätta verksamheten i 20 år, men brytningen i det mindre Västra brottet tros dock inte fortgå så länge, utan tillståndet gäller främst File hajdar.

"Utifrån de omfattande utredningar och undersökningar som har gjorts, har domstolen bedömt att det inte kommer att uppstå någon otillåten påverkan på omgivande natur", säger rättens ordförande Björn Räftegård, i ett pressmeddelande.

"Enligt domstolens bedömning har verksamheten inte heller någon otillåten påverkan på dricksvattenförsörjningen, varken på lång eller kort sikt", heter det vidare i pressmeddelandet.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT