Byar i Tornedalen skapar utveckling

– Av de hittills totala projektmedlen på 25,5 miljoner kronor återstår i dag tre miljoner kronor att fördela, säger projektledarveteranen Kerstin Sipola i Övertorneå.

3 juni 2019 12:39

Leaderprojektet Tornedalen 2020 är inte det första projekt som Sipola lett, men däremot det utan tvekan största. Det var planerat att påbörjas 2014 men kom inte igång förrän 2016. Samtliga projekt inom det stora Leaderprojektet ska vara avslutade hösten 2022. Nästa programperiod kommer att pågå mellan 2021 och 2027. Enligt Sipola kommer troligen även den starten att bli försenad.

Administratör 35 procent

Förutom Kerstin Sipola jobbar Ylva Ylinenpää Sannemalm inom projektet 35 procent som administratör.

Samtliga kommuner i Tornedalen har del i Leader Tornedalen 2020. Det innebär att även östra delen av Kiruna kommun är med. Totalt har 34 projekt beviljats projektmedel och åtta av dem har också slutredovisats. Här kommer endast några av dem att nämnas.

Lagmöten beslutar

– Gången är den att projektstyrelsen tar beslut på så kallade lagmöten. Efter det går processen vidare till Jordbruksverket. Nästa lagmöte håller projektstyrelsen den 12 juni, förklarar Kerstin Sipola. 

Vilka är det som kan ansöka om medel till olika projekt?

– Det kan hela den ideella sektorn göra, ekonomiska föreningar, församlingar, enskilda företag och aktiebolag i samarbete med andra. Ett företag kan till exempel få max 200.000 kronor och då ska den egna finansieringen utgöra 30 procent av beloppet, förklarar Sipola. 

Nytta för flera

– Allt handlar om att utveckla landsbygden genom att samverka mellan ideell, privat och offentlig sektor . Det betyder att vi alltid ställer krav på att nyttan ska tillfalla flera, eftersom det är det som behövs för att skapa utveckling.

Sipola förklarar vidare att det är en fördel om en kommun söker samverkan med både föreningar och företag. 

– Om en förening gör något utvecklande gagnar det även företag i byn. Det blir däremot ödesdigert om man tvärtom inte vill hjälpas år utan väljer att bevaka enbart sitt. Vi kräver också att projekten ska vara långsiktiga och inte utgöra några tomtebloss, säger hon.

På frågan om alla projekt som föreslagits har gått igenom svarar Kerstin Sipola att ett av styrelsens egna samverkansprojekt samt ett annat har fått nobben.

Risudden som exempel

Hennes förhoppning är att fler ska lära sig att nyttja leadersystemet och ger som exempel Risuddens byaförening, som har genomfört ett bra projekt hittills och kanske väljer att gå vidare för att utveckla byn ytterligare. 

Om tiden i projektet som för Kerstin Sipolas del snart är över då hon väljer att gå i pension, säger hon:

– Det här har varit ett av de roligaste uppdrag jag har haft. Tjänsten är utannonserad och det skulle kännas bra att passa över till någon som har ett starkt driv för utvecklingsfrågorna i kommunerna i Tornedalen.

Projektet Struves Meridianbåge

Förutom att Ylva Ylinenpää Sannermalm fungerar som administratör i Tornedalen 2020 leder hon ett eget projekt. Det handlar om det transnationella Leaderprojektet som går ut på att sprida kunskap om Struves Meridianbåge bland lokalbefolkningen i hela Tornedalen. 

– Uppgiften är att göra människorna medvetna om att vi har ett av Unescos världsarv här, säger hon. 

Världsarvspunkterna finns i Perävaara i Haparanda kommun, Pullinki i Övertorneå kommun, Jupukka i Pajala kommun och Tynnyrilaki i Kiruna kommun. 

–  Projektet har olika typer av aktiviteter, vissa av dem tillsammans med våra samverkanspartners i Finland, Estland och Lettland, andra via aktiviteter anpassade till vårt område, förklarar Ylva.

Bland planerade programpunkter nämner hon följande:

– En grafisk profil för Struve har tagits fram, en snygg faktaaffisch och linjaler med gradskiva som ska delas ut till skolklasser i området. Dessutom kommer en spännande teaterföreställning att visas till hösten.

Läs även: Ser fram emot bro till holmen

FAKTA: Det finns 1052 världsarv i världen; varav 15 i Sverige, 3 i Norrbotten och 1 i Tornedalen. Övriga två världsarv i Norrbotten är Gammelstads kyrkstad och Laponia. 

Information om alla projekt som beviljats finns på projektet hemsida https://www.tornedalen2020.se/projekt-beviljade-projekt

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marianne Berglund