Bup efterlyser hjälp från resten av samhället

22 mars 2019 21:46

För att komma till rätta med den allt mer utbredda psykiska ohälsan bland barn och unga måste samhället ta ett samlat grepp. Det skriver 28 chefer och överläkare från barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Bup har sett ett kraftigt ökat söktryck till sina mottagningar i hela landet samtidigt som man har svårt att klara vårdgarantin.

"Regeringen vill enligt januariöverenskommelsen skapa en köfri barn- och ungdomspsykiatri, det är dock oklart hur", står det i debattartikeln.

För att komma till rätta med problemet måste roten till den ökade efterfrågan utredas, enligt Bup. Dessutom krävs det att hela samhället kraftsamlar kring psykisk ohälsan hos barn och unga – "på samma sätt som om det gällde en smittsam infektion".

Skolan nämns som ett viktigt exempel.

"Allt för ofta finns inte de resurser i skolan som behövs för att barnet ska må bra och ha en rimlig chans att lyckas", skriver Bup.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT