EU-kommissionen har föreslagit att laxkvoten i Östersjön, 91 132 laxar, ska höjas med 15 procent för 2019. Det här är något som till exempel Finsk-svenska gränsälvskommissionen har vänt sig emot och man har hänvisat till forskning som föreslår en minskad kvot. Höj åtminstone inte kvoten, utan låt den stå kvar där den är, sade vice ordförande Johan Antti.

Sedan halvårsskiftet är Sverige ordförande i östersjöstaternas regionala organ för fiskefrågor, Baltfish, och Sven-Erik Bucht (S) är ordförande. Han har hållit samma linje mot EU om laxkvoten och han har fått gehör.

Laxkvoten blir oförändrad – och man ska slå hårt mot tjuvfiske.

Polen har pekats ut som ett problemland av internationella organisationen Ices när det kommer till tjuvfiske i Östersjön. Man har fiskat lax högt över sin kvot och i stället registrerat laxen som havsöring vid fångst.

– Nu vill inte jag peka ut något land, men forskning från Ices säger att det är 30 500 laxar som är felrapporterade i Polen. Polen har bara 6 600 laxar i sin kvot. Vi kan jämföra med Sverige som har 26 000 laxar i sin totala kvot. Så det tjuvfiskas fler laxar än vi får ta upp lagligt i Sverige – det är klart att det påverkar våra fiskare, säger Sven-Erik Bucht (S).

Nu införs begränsningar för fisket av havsöring i södra delarna av Östersjön för att försvåra tjuvfisket, främst i Polen. Det påverkar inte svenska fisket.

– Det kommer att få stor påverkan på laxbestånden och det kommer märkas även i Norrbotten. Det blir ju 30 500 laxar ytterligare som kan vandra upp och föröka sig.