Ungdomsarbetslösheten är den lägsta sedan finanskrisen 2008. I november var 55 000 arbetslösa ungdomar inskrivna i hela landet – vilket är en halvering jämfört med 2012.

Sista oktober var 1 630 norrbottniska ungdomar i åldrarna 18-24 inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är cirka 185 färre än samma period året innan. Lägst andelen fanns i Gällivare med 6,3 procent. Högsta i Övertorneå med 21,3 procent.

– Vi jobbar mycket med ungdomar och samarbetar mycket med näringslivet, kommunala arbetsmarknadsenheten om vuxenutbildningen, säger Blenda Isaksson Mettävainio, sektionschef.

Artikelbild

| Blenda Isaksson Mettävainio, sektionschef Arbetsförmedlingen.

Det handlar om att erbjuda praktikplatser eller erbjuda kompletterande utbilning för dem som saknar det.

– Det är väldigt viktigt att ha gymnasiekompetens för att kunna konkurrera, säger Isaksson Mettävainio och berättar att Arbetsförmedlingen samarbetar med bland annat vuxenutbildningen för att möjliggöra att en ungdom kan läsa in gymnasiekompetens.

Tidigare ropade gruvnäringen efter arbetskraft. I dag finns jobben inom industrin, teknik, barnomsorgen, vård- och omsorg, yrkeschaufförer, restaurang och storhushåll.

– Det är ett brett område, säger Isaksson Mettävainio som gläds åt att orten har en väl fungerande arbetsmarknad. Något som bidrar till att AF mer kan fokusera på dem som står längre fårn arbetsmarknaden, exempelvis utlandsfödda.

På utbildningsfronten kan Arbetsförmedlingen i dagsläget erbjuda yrkesförar- samt svetsutbildning på orten.