Braseldning och dieselbilar

3 mars 2017 06:00

Det är utmärkt att Svenska brasvärmeföreningen stöder Astma- och allergiförbundet i kraven på att införa nya regler för kaminer. Utsläppen från föråldrade vedeldade kaminer förpestar tillvaron för många astmatiker på samma sätt som partikelmängderna i dieselbilarnas avgaser.

Det skulle kunna införas en skrotningsavgift för gamla dåliga kaminer så att de lättare kan bytas ut mot nya renare konstruktioner. Sådan skrotningsavgift har redan införts i vissa av våra grannländer. Dieselbilarnas avgaser innehåller ju förutom hälsoskadliga partiklar även koldioxid, som är skadlig för hela vår planet, eftersom den orsakar den globala uppvärmningen. Som alla numer är medvetna om, orsakar den ökande temperaturen utbredd torka och minskad möjlighet att producera livsmedel, fler och värre översvämningar och stormar samt smältande glaciärer och havsisar. En allt dystrare framtid för våra barn och barnbarn, om vi inte gör något åt det nu.

En lösning för att begränsa både partikel- och koldioxidutsläppen är att införa en stadigt stigande koldioxidavgift på fossila bränslen, där hela intäkten betalas ut i lika stora delar till varje vuxen medborgare. En sådan stigande avgift skulle ge alla tid att ställa om till ett mindre fossilberoende levnadssätt och samtidigt skapa en drägligare tillvaro för alla astmatiker.

Förslaget vinner alltmer gillande i många länder och förordas av ekonomer som det effektivaste sättet att hejda den globala klimatförändringen.

Matts Hjertqvist,

Klimatsvaret - CCL Sverige

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!