Bränn demokratipolicys men inte böcker

Bibliotek i olika delar av landet ursäktar sig med luddiga demokratiplaner när de gallrar ut böcker vars innehåll de inte anser passar.

16 juli 2017 14:30

Bibliotekens roll i det demokratiska systemet är åter en het fråga. Det gäller bland annat Falköpings bibliotek, som vägrat att köpa in eller fjärrlåna den uppmärksammade pseudonymen Julia Caesars Världsmästarna: När Sverige blev mångkulturellt. SVT rapporterar att anledningen uppgavs vara att boken är främlingsfientlig (1/7).

Den person som ville göra lånet tog ärendet vidare till kommunens kultur- och fritidsnämnd. Den kom fram till att biblioteket hade gjort rätt. Den lässugne gjorde då en anmälan till Justitieombudsmannen, JO.

JO har nu beslutat att bibliotekets avslag inte var förenligt med uppdraget, enligt bibliotekslagen, att bidra till en fri åsiktsbildning.

Förtydligandet är viktigt. Demokratin är i högsta grad beroende av fri åsiktsbildning. Utan den har vi inte längre ett fritt samhälle. Dessvärre har alldeles för många inom offentliga institutioner fått för sig att de ska främja demokratin genom att på eget bevåg avgöra vad andra människor ska ha tillgång till. Ständigt luddigt tal om ansvar för att skydda och utveckla demokratin har gett upphov till en kader av självsvåldiga politiska kommissarier inom åtskilliga offentliga institutioner.

Väsentligt bättre vore att inte blanda in skrivningar om demokratin, som uppenbart förvirrar ett stort antal människor. Till exempel vore ett tydligt direktiv till biblioteken att verka för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning bättre. Möjligen skulle vi då inte ha slagit in på den här vägen. För det är inget enskilt exempel.

JO uttalade sig även om Botkyrka bibliotek. Det hade vägrat köpa in eller fjärrlåna böcker vars innehåll personalen ansåg strida mot kommunens ”interkulturella handlingsplan”. Den säger att när värden som demokrati, yttrandefrihet eller mänskliga rättigheter står emot varandra är mänskliga rättigheter det överordnade målet. Detta kan gott anses vara ett typexempel på hur luddiga dokument möjliggör skönsmässiga personliga bedömningar på tjänstemannanivå.

Förmodligen är det också denna policy som har lett till att Botkyrka bibliotek gallrar böcker utifrån den egna bedömningen av böckernas innehåll. Detta har biblioteket nyligen bekräftat i ett pressmeddelande, efter att Janne Josefsson påtalat förhållandet i sitt sommarprat i SR. Bland annat har Pippi Långstrump i Söderhavet gallrats, med anledning av att den uppfattats vara rasistisk.

Demokratin kommer inte att utvecklas så länge vissa lätt upphetsade människor tar sig rätten att avgöra vad andra människor har rätt att ta del av.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!