Borg lovar försiktig politik

Finansminister Anders Borg (M) lovade en ekonomisk politik som präglas av försiktighet när han i dag kommenterade turbulensen på världsmarknaderna. Men några åtstramningar som slår mot hushållen blir det inte, lovade Borg.

1 januari 2000 00:00
-En av mina huvudslutsatser från förra finanskrisen är att försiktighet lönar sig, sade Borg.

Han ville i övrigt inte gå in på vad krisen kan få för konsekvenser för kommande budgetar. Men fortsatt oro på marknaderna får vi räkna med, enligt finansministern.

-Tyvärr tror jag nog att det kommer att förbli stökigt, sade han och pratade om hur "rädsla och buffelhjordsbeteenden" styr när rörelserna blir stora.

Det är enligt Borg uppenbart att länder som Portugal, Spanien, Italien, Grekland och Irland har alldeles för stora underskott i sina statsfinanser och måste åtgärda det. Samtidigt såg han positivt på Europeiska centralbankens signaler om att banken är villig att aktivt gå in med stabiliserande åtgärder.

-Det är ett turbulent läge. Vi får nog räkna med att den här typen av osäkerhet kvarstår till början av hösten, säger Borg med anledning av marknadernas reaktioner.

Enligt Borg finns det ingen enskild åtgärd som kan öka stabiliteten på kort sikt, men han tycker att de länder som drabbats av skuldkris borde tala om för medborgarna vilka skatter de tänker höja och vilka utgifter de tänker sänka.

-Det är klart att det skulle öka trovärdigheten om de länderna specificerar vad de tänker göra, säger Borg.

Det är för tidigt att säga hur den ekonomiska oron påverkar svensk tillväxt, säger han, men påpekar att Sveriges rörliga växelkurs fungerar som en buffert som ger en extra säkerhetsmarginal i svensk ekonomi. Dessutom påpekar Borg att Sverige har stabilare statsfinanser än många andra.

Regeringen håller för närvarande på att sätta ihop nästa års statsbudget. Borg vill inte gå in på vilka vallöften som kommer att kunna infrias eller om det blir ett femte jobbskatteavdrag nästa år. Han säger dock:

-Hushållen behöver inte räkna med några åtstramningar.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT