Avbryter upphandling av blöjor

Bodens kommun avbryter upphandling av blöjor till barn på grund av otydlighet i underlaget.

Bodens kommun 14 januari 2020 14:53

Kommunen avbryter upphandlingen av blöjor till förskolan.

Upphandlingen har annonserats som ett enkelt förfarande, men det visade sig bli svårt. 

Vid utvärderingen av inkomna anbud upptäckte kommunen att det finns otydligheter i förfrågningsunderlaget, som är direkt avgörande för prövningen av anbuden. 

Man har uppgivit att kommunen ska göra en sammanvägd bedömning av pris och kvalitet, men har inte angett kvalitetskriterier. Därmed finns det risk att anbudsgivarna kan tolka kravet på olika sätt, vilket kan påverka valet av artiklar. 

Då bristerna i underlaget medför att det inte blir transparant uppfyller det inte de grundläggande principerna i upphandlingslagen och avbryts därför. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Usla siffror: Länets företagsklimat näst sämst i landet – Luleå fortsätter kräftgången

Usla siffror: Länets företagsklimat näst sämst i landet – Luleå fortsätter kräftgången

Boden ska böta 7 miljoner: "Lutar åt att vi överklagar"

Boden ska böta 7 miljoner: "Lutar åt att vi överklagar"