"Vi vill rusta näringslivet"

Bakre raden: Jörgen Nordqvist, Magnus Sundling, Håkan Nordin och Nils Lindh. Främre raden: Michaela Strömberg och Hanna Müller. Saknas på bild: Mattias Bergqvist.
Bakre raden: Jörgen Nordqvist, Magnus Sundling, Håkan Nordin och Nils Lindh. Främre raden: Michaela Strömberg och Hanna Müller. Saknas på bild: Mattias Bergqvist.

Genom affärsutvecklingsprogrammet Tillväxtresan vill Boden Business Park hjälpa lokala företag att växa. "Det är spännande att se vilka behov som kommer finnas på marknaden och som vi kan hjälpa till att tillgodose", säger näringslivsutvecklaren Michaela Strömberg.

Boden 23 november 2022 09:00

Affärsutvecklingsprogrammet Tillväxtresan vänder sig till företag som verkar inom Bodens kommun.

– Fokus har legat på hur våra befintliga företagare inom Bodens kommun kan få en stor del av tillväxtkakan. Vi vill rusta näringslivet och hjälpa företag att förbereda sig för att göra affärer under samhällsomställningen, säger Michaela Strömberg, näringslivsutvecklare för Boden Business Park, som arrangerar programmet i samverkan med Bodens kommun och Tillväxtverket.

– Samhällsomställningen är redan i gång och vi hanterar fortlöpande de kort- och långsiktiga uppdrag och utmaningar vi får till oss. De effekter en lågkonjunktur för med sig får vi analysera och hantera när de uppstår, det är en global effekt vi får förhålla oss till helt enkelt. Här i Boden upplever vi fortfarande ett stort intresse från externa aktörer och ser en fortsatt tillväxt i vårt närområde, säger Thomas Fägerman, vd för Boden Business Park.

Tillväxtresan startade 2018.

– Drygt 70 företag och 130 personer har varit med sedan starten och de kommer från alla möjliga branscher. Tillväxtresan har haft olika inriktningar under åren. Vi har befunnit oss i högkonjunktur, pandemi och nu samhällsomställningen med tillhörande tillväxt – i en lågkonjunktur. Det finns mycket framtidstro, men samtidigt märks lågkonjunkturen av hos företagen. Det är speciella tider, säger Michaela Strömberg.

I november hölls den sista träffen för årets omgång. Temat var att utveckla verksamhet i de nya tiderna och hitta nya affärsmöjligheter. Helena Eriksson, vd för Vinter, var kursledare på träffen och företagen fick också arbeta i grupper och diskutera vilka affärsmöjligheter som de såg. Det fanns ingen brist på kreativitet, menar Michaela Strömberg.

– På vår företagarrådgivning märker vi att det kommer affärsidéer som vi inte haft tidigare, ofta kopplat till olika tjänster som annars är vanliga i storstäder. Man börjar kunna se en marknad för det också i Boden. Det är spännande att se vilka behov som kommer finnas på marknaden och som vi kan hjälpa till att tillgodose, säger hon.

Hur var stämningen på Tillväxtresan i höst?

– Stämningen är positiv. Företagen vill växa, lösa utmaningar och se möjligheter i det nya. Vi har också en företagssupport där företag som är oroliga för framtiden kan träffa vår affärsrådgivare, säger hon och fortsätter:

– Det vi har märkt är ett ökad behov av att få träffas och dela med sig. Många företagsägare är ganska ensamma på sin position. Det finns ett behov av att prata med andra som är i samma situation. Det är någonting nytt som vi står inför i Norrbotten, ingen har ett facit inför det som komma skall. Hemsidor börjar vara alltmer på engelska för att möta den nya tiden med ny arbetskraft utifrån, för att nämna ett exempel.

Tillväxtresan har haft både gemensamma och individuella träffar med affärsrådgivare. De gemensamma träffarna har exempelvis handlat om att tillgodose företag med verktyg för att attrahera och behålla sin personal.

– Det är en av de största utmaningarna för näringslivet nu. Hur man kan arbeta för att behålla sin befintliga personal och attrahera ny personal.

Vad är viktigast för Bodens tillväxt?

– Det är att nya och befintliga företag får ta del av den tillväxtkaka som sker i Boden och Norrbotten, att fortsätta ha ett diversifierat näringsliv så det finns någonting för alla samt att vi lyckas attrahera människor till Boden och Norrbotten.

Hur ser planerna ut inför framtiden?

– Vi kommer definitivt fortsätta med att rusta och stärka näringslivet i samhällsomställningen, säkerligen genom att delvis koppla arbetet till affärskulturer, upphandling och juridik samt vara lite bredare i kompetensförsörjningsfrågorna, säger Michaela Strömberg och tillägger att planerna är att Tillväxtresan ska genomföras igen nästa år.

Ett av företagen som var med i årets affärsutvecklingsprogram var konsultföretaget EysCon.

– I nuläget är Trafikverket beställare, men vi var med i Tillväxtresan för att nå ut till nya beställare inom infrastruktur och industrin. Vi vill utveckla vår affärsidé och säljorganisation, säger Maria Sundbom, verksamhetschef för Eyscon, och fortsätter:

– En av träffarna leddes av affärskonsulten Peder Stockman. Han pratade om "kundresan", hur man utvecklar kundrelationer. Det kändes som någonting som vi ville vara med på. En annan träff handlade om hur vi som arbetsgivare ska behålla och attrahera medarbetare. Byhart höll i den presentationen. Programmet har gett oss mycket och vi har knutit bra kontakter.

Hur ser planerna ut inför er fortsatta tillväxtresa?

– Vi har mycket på gång. Vi är på väg att växa och vi kommer att ta in olika konsulter som ska hjälpa oss på resan. Om vi inte hade varit med i Tillväxtresan så hade vi haft fler frågetecken. Nu har vi en plan, säger Maria Sundbom och rekommenderar programmet.

– Jag tycker att företagare ska gå, oavsett om man som företag känner att man vill ha en möjlighet att ta nästa steg i verksamheten eller om man vill fortsätta vara en liten verksamhet, men vill ha idéer och hitta vägar för att göra den bättre. Den här resan har varit väldigt bra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa