Björnstammen har minskat kraftigt

Björnstammen i länet har minskat. Det visar den spillningsinventering som har gjorts.

21 juni 2017 10:41

Under hösten 2016 genomfördes för andra gången en spillningsinventering av björn i Norrbottens län. Första gången en liknande inventering gjordes var år 2010. Inventeringen görs för att ta reda på hur många björnar som finns i länet. Resultatet: Hösten 2016 fanns det omkring 500 björnar i länet – en minskning med 260 björnar.

– Men det var lite större osäkerhet vid den situationsberäkningen. Forskarna använder något som kallas konfidensintervall, och det var väldigt brett under 2010 års beräkning, säger Alexander Winiger, rovdjurhandläggare på länsstyrelsen.

Konfidensintervall är kort beskrivet ett intervall där forskarna anger hur säkra de är på beräkningen som de har gjort. Hösten 2016 uppskattade forskarna att det fanns mellan 463 och 548 björnar. År 2010 var intervallet 552 till 1420 björnar.

LÄS MER: Höstens björnjakt kan stoppas

Alla de stora rovdjursarterna – björn, varg, lo och kungsörn – ska inventeras. Men just björnar är svåra att räkna eftersom de går i ide om vintern. Älgjägare gör årligen en inventering som kallas för björnobs, men den visar bara på trender i populationen. Därför görs en spillningsinventering ungefär var femte år. Det är upp till allmänheten att samla och skicka in björnspillning som sedan DNA-analyseras.

– Vi har fått in fler prover till det här resultatet, säger Alexander Winiger.

Kommer resultatet av inventeringen påverka licensjakten av björn?– Vi kommer att titta på underlaget som vi har fått. Jag förstår att intresset för den här frågan är stort, men i dagens läge kan vi inte uttala oss, säger Alexander Winiger.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Carlansson