Bilbingon i Antnäs allt populärare

Två av åtta bingokvällar i Antnäs genomförda..

5 juli 2019 15:30

Inne i Sporthallen sitter cirka 50 personer i djup koncentration med sina spelbrickor. De flesta har försett sig med tre stycken. 

– Nu kan det bli vinst! Det är bara siffran nio som saknas, säger Solweig Brandlöv. 

– Bingo! ropar någon inne i hallen och ute på parkeringen tutar minst en bil. 

– Nej, det blev inte vinst på det här spelet, säger Solweig.

Antnäs BK har genomfört två av de åtta bilbingokvällar som arrangeras sommaren 2019 och redan nu kan man utläsa ett ökat intresse att delta. Vid en jämförelse med förra årets två första bingokvällar uppskattas antalet deltagare ha ökat med 25-30 procent. 

– Även en ökning av unga deltagare kan konstateras, säger Håkan Nilsson som har uppdrag som funktionär under samtliga bingokvällar.

I folkmängden finns besökare från de flesta Norrbottenskommuner men också från grannlänet Västerbotten och från Sveriges sydligaste län - Skåne.

Yvonne Widmark är ordförande i Antnäs BK och ansvarig för bilbingoverksamheten.. 

– Det är glädjande att utvecklingen går i positiv riktning inte minst med tanke på de intäkter som bilbingon genererar. Det gör det möjligt att i än större utsträckning skapa möjlighet till idrottsverksamhet för ungdomarna i Antnäs och närliggande byar. Sett ur den aspekten är jag ändå lite förvånad över att inte fler av de boende i Antnäs deltar i denna ungdomsstödjande verksamhet, säger Yvonne Widmark.                          

– Inte bara själva bingospelandet är viktigt för samvaron och sammanhållningen i byn utan också att man kan träffas här i sporthallen, ta en fika eller en god hamburgare, prata med vänner och bekanta som man kanske inte träffat så nyligen och dessutom ge sitt stöd till ungdomsverksamheten, säger Yvonne Widmark. 

Om trenden med ökat deltagande håller i sig kommer det då finnas parkeringsplatser till ett ökat antal fordon på området och kan flera personer inrymmas i sporthallen?                                           

- Parkeringsytorna på fotbollsplan och runt sporthallen är väl tilltagna men i sporthallen finns en begränsning. Där kan vi dock utöka antalet sittplatser till den fastställda gränsen på 150 personer, säger Yvonne Widmark. 

När kvällens sista spel är slut sitter Solweig Brandlöv kvar på sin plats med en viss besvikelse i sitt kroppsspråk. 

– Ingen vinst i kväll, men nästa gång då..! Jag får glädjas över vinsten på 3000 kronor från den första bingokvällen, säger Solweig Brandlöv.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Reidar Jönsson