Bibliotek byts mot buss

Vikten av tillgänglighet nämns upprepade gånger i nya biblioteksplanen.

 

I dag stängs filialen på Örnäset för gott, efter årsskiftet i Sunderbyn.

28 oktober 2009 06:00
Luleås biblioteksplan innehåller 52 sidor intressant läsning, saker som att "fysisk närhet är viktigt för barn då många saknar tillgång till skolbibliotek" tas upp. I ett annat stycke står det att "Öppenhet och tillgänglighet är några av bibliotekets starkaste ledstjärnor" och när kommunmedborgarna får tycka till finns önskemål om utökad tillgänglighet, bland annat.

 

För få låntagare
Att två av bibliotekets filialer, den på Örnäset och den i Sunderbyn, nu stängs, har ingenting med biblioteksplanen att göra enligt kulturnämndens ordförande Omar Jakobsson. Beslutet om att stänga de två filialerna togs av kulturnämnden i april.

 

- Det ligger utanför det här, beslutet var redan fattat. De här biblioteken har för få låntagare och för få besök, vi hade varit tvungna att göra något i vilket fall som helst, säger Omar Jakobsson som dessutom påpekar att processen med att hjälpa de två filialerna pågått i flera år, bland annat har nya lokaler sökts men inga har hittats.

 

Men biblioteket på Örnäset har ju bara öppet vissa dagar?

 

- Det var samma antal besökare och låntagare när vi hade öppet fler dagar. Vi har även provat med fler bibliotekarier, men det ökade inte heller utlåningen, säger Omar Jakobsson.

 

Tjänster omvandlas
I stället menar Omar Jakobsson, att det de gör nu, enligt biblioteksplanen, är olika typer av tillgänglighet. Bland annat anställs barn- och ungdomsbibliotekarier som ska jobba aktivt mot skolorna, i biblioteksplanen står att läsa att tjänsterna inrättas genom omvandling av vanliga tjänster.

 

- I kommunen har vi fattat beslut om att skolbarn får åka buss mellan olika institutioner billigare, även bokbussverksamhet införs.

 

Svårt att hitta
När Kuriren ska besöka Örnäsets bibliotek som ligger i Rödkallens äldreboende är det svårt att hitta, endast en smal liten skylt pekar ut riktningen. Inte förrän vid entrén dyker tydliga skyltar upp. Biblioteksassistenten Ingamaj Björnström berättar att hennes närmaste chef försökt att få till stånd en bättre skyltning.

 

- Det har heller aldrig funnits några direkta pengar till marknadsföring, vi finns på hemsidan men man måste navigera sig fram för att hitta, inte alla kan det.

 

Syftet med den nya biblioteksplanen är att kommunmedborgarna ska veta vad biblioteket gör, visioner och vad kommunen vill satsa mer på, allt enligt bibliotekslagen. Enligt planen ska bland annat en barnbokbuss köpas in 2011.

 

Örnäsets filial stängs 28 oktober och den i Sunderbyn våren/sommaren 2010, bokbussar införs, även ekonomin var avgörande då beslutet om stängning togs.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingela Rasimus 0920/26