Baylan: "Nyliberaler som är för fri invandring"

S-ministern Ibrahim Baylan ger Centern en känga när han förklarar sitt partis nya migrationspolitik. Baylan anser att för stor invandring pressar lönenivåer och utestänger grupper från välfärden.

28 maj 2018 21:48

Kaffe, hembakt och till och med en dansuppvisning tog emot samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan när han besökte mötesplatsen Hjärtpunkten på Hertsön. Baylan uppskattade besöket i lokalen, som har syftet att främja föreningsliv, integration och möten mellan människor.

– Jag blir ganska varm om hjärtat. Sådana här mötespunkter bygger ihop det lokala samhället, säger Ibrahim Baylan.

Invandring och integration dominerar stora delar av den inrikespolitiska debatten och Socialdemokraternas besked om att dagens restriktiva migrationspolitik ska ligga kvar har rört upp känslor både i och utanför partiet.

S vill inte att Sverige ska ta emot fler asylsökande än andra EU-länder, i förhållande till befolkning, och föreslår också tillfälliga uppehållstillstånd och begränsad rätt till familjeåterförening. Sträng migration ska vara nyckeln till lyckad integration.

– Vi vill att människor, när de väl får uppehållstillstånd, ska behandlas lika, både när det gäller rättigheter och skyldigheter. För att det ska fungera måste du ha en reglerad invandrings- och migrationspolitik.

Baylan säger, liksom flera andra S-toppar, att restriktiv invandring är klassisk socialdemokratisk politik. Att ha en mer generös migration, vilket bland andra Centerpartiet vill, drar enligt Baylan samhället i en nyliberal riktning.

– Då kan det bara fungera om man har idén att var och en får klara sig själv. Det är ofta nyliberaler som är för fri invandring, som också är emot kollektivavtal, löneutveckling eller att välfärden ska omfatta alla.

"Ordning och reda" är slagord för S och Baylan, som hela tiden återkommer till att alla som får uppehållstillstånd ska ha samma rättigheter.

– När du inte har den kontrollen kommer det som ett brev på posten att vissa ska ha lägre löner och inte borde få tillgång till välfärden på samma villkor. Det är precis vad som skett. Om du tänker på hur debatten låtit de senaste åren är det exakt det den handlat om.

Gör inte tillfälliga uppehållstillstånd att det blir svårare att integreras?

– Vi hade tillfälligt uppehållstillstånd de första åren vi var i Sverige. Det hindrade oss inte från att försöka lära oss svenska eller för mina föräldrar att få jobb. Sedan blev det, efter några år, permanent uppehållstillstånd. Och vet du vem som var statsminister när vi kom hit? Han hette Olof Palme.

Baylan tycker att debatten tenderar att bli historielös.

– I den bästa av världar hade vi varken haft krig eller förföljelser. Nu lever vi inte i den bästa av världar och Sverige tar ett stort ansvar, men vi kan aldrig ta hela ansvaret.

Men ska inte svensk socialdemokrati, med internationell solidaritet som en grundsten, gå i bräschen för hur EU:s migrationspolitik ska se ut?

– Det gör vi i allra högsta grad, vi driver på för ett solidariskt mottagande. Jag tror att alla begriper att om EU med 500 miljoner invånare för en gemensam solidarisk politik får det en helt annan inverkan på omvärlden än om Sverige och Tyskland ska ta hela ansvaret.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jona Andersson