Boende längs Paksuniemivägen: "Vägen är livsfarlig"

I byn längs Paksuniemivägen går barnen jämsides med trafik som kör 80 kilometer i timmen på vägen. Nu kräver barnfamiljerna en gång- och cykelväg. "Det handlar inte om utan när det händer en olycka", säger Malin Ljungblad.

Kiruna 14 juni 2021 05:00

Paksuniemivägen, eller väg 875, ligger mellan Jukkasjärvi och Esrange. Här har flera nya villor byggts under de senaste åren och många barnfamiljer bor i byn. 

Hastigheten efter vägen är 80 kilometer i timmen och barnfamiljerna i byn är rädda för att det ska sluta i en allvarlig olycka. 

– Vägen är livsfarlig. Trafiken kör för fort, de visar ingen hänsyn till folk som promenerar, cyklar och motionerar, de glömmer hjärnan hemma och tror att folk ska gå åt sidan och vara med på allting som bilförarna tänker, säger Niklas Åkerlund. 

Bara på en sträcka av 300 meter längs vägen bor 27 barn under 12 år. 

– Här framme finns en badbäck, dit är det jättemycket trafik hela dagarna när det är fint väder, det finns ingen annan badplats i Kiruna än den, så alla badar där. Och barnen springer över vägen och hoppar över vägräckena, det är livfarligt, säger Malin Ljungblad.  

Barnen har en eller två kilometer till skolan i Jukkasjärvi. 

 – Hade det funnits en gång- och cykelbana så skulle barnen inte behöva skolskjuts, för det är ju nära till skolan. Tidigare stannade skolskjutsen på infarten till gårdarna och plockade upp barnen, nu har de tagit bort det så barnen måste gå till busshållplatsen. Så det går 5-6 åringar på vägen, där trafiken kör 80 kilometer i timmen, för att komma till busshållplatsen.   

Esrange satsar och bygger ut sin anläggning, det har lett till en ökning av tung trafik. 

– Vägen har tagit skada av all tung transport, det är hjulspår i asfalten och lastbilarna som kommer tungt lastade har svårt att ta sig ur dom på vissa ställen, de åker som ett tåg, säger Niklas Åkerlund.  

Elvin Thorneus är nio år. Han cyklar ofta efter vägen. 

– Det är läskigt när de kör förbi i 100 eller 80 utan att sakta ner. När jag skulle cykla hem en gång blev jag ganska rädd för bilarna körde så fort, vissa körde åt sidan, vissa körde nära. När det kommer lastbilar från båda hållen får man cykla i diket, säger han.    

Vägen har varit drabbad av två olyckor. 2011 dog en turist när en bil körde in i ett hundspann som korsade vägen.

Familjer som bor längs vägen har skrivit medborgarförslag till kommunen och startat en namninsamling som 174 personer undertecknat. 

– Det är bara en tidsfråga, det handlar inte om utan när det händer en olycka, säger Malin Ljungblad.

Vägen tillhör Trafikverket och det är Länsstyrelsen som beslutar om hastigheten. Medborgarförslagen från byborna landade hos kommunens fritidsutskott. Där är Stefan Sydberg (M) ordförande. Han är också andre vice kommunalråd. 

– Det enda beslut vi har tagit är att skicka det till miljö- och byggnämnden som även är trafiknämnd, säger han. 

Vad kan kommunen göra i sådan här fråga? 

– Vi kan inte göra så mycket. Det är klart att vi har en dialog med Trafikverket. Men det är dem som sitter på kompetensen, vi kan göra skrivelser. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen har tagit beslut om att barnen ska gå till busshållsplats för att få skolskjuts istället för att skolskjutsen stannar vid infarten.  

– Där har man gjort bedömningen att det är mer trafiksäkert att låta barnen gå till en busshållplats.  

– Det är klart att även kommunen har ett intresse att det byggs en gångväg där det rör sig barn, men det är Trafikverket som löser de här frågorna, säger Stefan Sydberg.  

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Unga

Ämnen du kan följa