Sviktande förtroende för ledningen

Ledningen för övningen missade att kolla upp avtalsvillkoren.

 

Det menar soldater i Nordic Battle Group som är kvar på övningen i Eksjö.

13 oktober 2010 06:00
Kuriren berättade i gårdagens tidning om att ett 20-tal soldater ur spaningsplutonen vid NBG, Nordic Battle Group, lade ner arbetet vid en övning i Eksjö.

 

Soldaterna återvände till Boden och I 19, missnöjda med arbetstidsavtalet.

 

Bodens garnisons informationschef Kjell Enquist undrade varför 400 soldater kunde fortsätta övningen när 20 åkte hem.

 

Missnöje
Han får svar på tal från en av soldaterna som Kuriren varit i kontakt med.

 

- Vi som är kvar i Eksjö är inte nöjda med rådande omständigheter. Tvärtom är vi mycket missnöjda. Men att säga upp sig i dagens läge är inget alternativ.

 

Förtroende
Gällande bakgrunden till konflikten pekar soldaten på det viktigaste i soldatyrket: Förtroendet till sin stridsparskamrat, plutons- och kompanikamrater och chefen.

 

- Alltså har kompaniledningen/övningsledningen haft förtroendet att se till att deras kollegor, vi soldater, får bästa möjliga avtal vid olika verksamheter.

 

Avtal
Ledningen hade tillgång till övningsbestämmelserna redan i juni. Där anges vilka avtal som ska gälla, om inget annat avtalas innan övningen.

 

- Vi soldater fick information om avtalet och att ledningen missat att kolla upp avtalsvillkoren när övningen redan påbörjats.

 

Svek
I och med det fick soldaterna intryck av att ledningen försökt mörklägga för att slippa ta tag i frågan.

 

- På så sätt har de svikit vårt förtroende och snuvat oss på en del pengar, som exempelvis traktamenten.

 

En annan källa med god insyn i militära frågor säger till Kuriren:

 

- Kanske är det så att litet av gamla värnpliktstänkandet fortfarande lever kvar. I dag är det ju i stället fråga om anställda och arbetsgivare.

 

 

Från Bodens garnison meddelas att soldaterna fortsätter utbildningen. Övningsuppehåll sker onsdag-tisdag. Händelsen snabbutreds och en rapport är klar nästa vecka. Till dess lämnar Försvarsmakten inga kommentarer i ärendet.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!