Soldataktionen ska utredas

En utredning ska klarlägga bakgrunden till att ett 20-tal soldater sjukskrev sig och avbröt en övning med insatsstyrkan Nordic battle group i småländska Eksjö förra veckan.

12 oktober 2010 16:21
Utredningen, som görs av stabschefen vid I 19 i Boden, ska också ta ställning om aktionen ska få några konsekvenser för soldaterna.
– Det är ju ett ovanligt beteende för att vara i det militära, säger Kjell Enquist, informationschef vid Bodens garnison.
Soldaterna, som utbildats i Boden, var missnöjda med sitt arbetstidsavtal.
Enligt Bjarne Hald, ombudsman i officersföreningen Bothnia, fick soldaterna inte veta vilka löner som gäller, de saknade anställningsbevis och kunde varken söka bostad eller gå med i a-kassan.
Soldaterna skickades tillbaka till Boden efter aktionen, och har där fortsatt sin utbildning.
Bland annat ska utredningen ta ställning till om aktionen ska betraktas som ordervägran.
– Ord står mot ord när det gäller vad som hänt. Det är därför vi gör en utredning, säger Kjell Enquist.
I mitten av nästa vecka ska utredningen om soldaternas aktion vara klar.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!